خرید 04 http://www.buy04.ir 2019-05-25T09:16:30+01:00 text/html 2019-03-13T22:19:34+01:00 www.buy04.ir اسماعیل معینی شعر در مورد باران http://www.buy04.ir/post/14 <h2 style="text-align: center;"><strong><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="https://parsizi.ir/199-rain-poem/">شعر در مورد باران</a></span></strong></h2><p style="text-align: center;"><a href="https://parsizi.ir/199-rain-poem/"><img class="alignnone wp-image-200 size-full" src="https://parsizi.ir/wp-content/uploads/2019/02/Rain-poem.jpg" alt="شعر در مورد باران , شعر در مورد باران عاشقانه , شعر در مورد باران از شاعران معروف , شعر در مورد باران پاییزی" width="550" height="293"></a></p><p style="text-align: center;">باران یکی از زیباترین اتفاقات <a class="auto-link" style="color: inherit; text-decoration: none;" title="زندگی" href="https://parsizi.ir/167-life-poem/" target="_self">زندگی</a> است.یکی از زمانهایی که دعا برآورده می شود موقع باران است.همه انسانها باران را <a class="auto-link" style="color: inherit; text-decoration: none;" title="دوست" href="https://parsizi.ir/59-poem-friend/" target="_self">دوست</a> دارند و حس خوبی به آنها می دهد.<a class="auto-link" style="color: inherit; text-decoration: none;" title="شعر" href="https://parsizi.ir/c/art/poem/" target="_self">شعر</a> در مورد باران عاشقانه را در این مطلب از <a class="auto-link" style="color: inherit; text-decoration: none;" title="پارسی زی" href="https://parsizi.ir/" target="_self">پارسی زی</a> دنبال کنید.</p><p style="text-align: center;"><span class="highlight">اشعار عاشقانه در مورد باران</span></p><h3 style="text-align: center;"><strong><span style="color: #ff6600;"><a style="color: #ff6600;" href="https://parsizi.ir/199-rain-poem/">شعر در مورد باران عاشقانه</a></span></strong></h3><p style="text-align: center;"><strong>باران</strong> را دوست دارم که به زندگی ما می بارد</p><p style="text-align: center;">عاشق احساساتی هستم که هر طوفان ایجاد می کند</p><p style="text-align: center;">تو و من برای هر طوفانی که با آن می آید زندگی می کنیم</p><p style="text-align: center;">اوه، عزیزم، باران می گوید که من دوباره و دوباره عاشقت هستم!</p><p style="text-align: center;">…………………………………………………………………………….</p><p style="text-align: center;">گفتی <strong>باران نم نم</strong> را دوست داری</p><p style="text-align: center;">آیا می دانی که</p><p style="text-align: center;">هر وقت گریه می کنم هوا بارانی می شود؟</p><p style="text-align: center;">شاید به همین خاطر است که</p><p style="text-align: center;">خوشحال هستی</p><p style="text-align: center;">حتی اگر من دل شکسته باشم</p><p style="text-align: center;">لذت می بری هر وقت من گریه می کنم</p><p style="text-align: center;">…………………………………………………………………………….</p><p class="tcr" style="text-align: center;">صبح آمده تا عشق بکارد</p><p class="tcr" style="text-align: center;">باران محبت به سرت باز ببارد</p><p class="tcr" style="text-align: center;">خورشید رسیده ست که با جوهر نورش</p><p class="tcr" style="text-align: center;">نقشی ز خدا بر دل پاکت بنگارد</p><p class="tcr" style="text-align: center;">صبحتون به خیر و شادی</p><h3 style="text-align: center;"><strong><span style="color: #ff6600;"><a style="color: #ff6600;" href="https://parsizi.ir/2250-hi-good-morning/">سلام صبح بخیر</a></span></strong></h3><p style="text-align: center;">…………………………………………………………………………….</p><p style="text-align: center;">غصه می‌سوزد مرا، باران ببار</p><p style="text-align: center;">کوچه می‌خواند تو را، باران ببار</p><p style="text-align: center;">ابرها را دانه دانه جمع کن</p><p style="text-align: center;">بر زمین دامن گشا، باران ببار</p><p style="text-align: center;">خاک اینجا تشنه <a class="auto-link" style="color: inherit; text-decoration: none;" title="دلتنگی" href="https://parsizi.ir/235-miss-poem/" target="_self">دلتنگی</a> است</p><p style="text-align: center;">آسمان را کن رها، باران ببار</p><p style="text-align: center;">باغبان از کوچه باغان رفته است</p><p style="text-align: center;">ابر را جاری نما، باران ببار</p><p style="text-align: center;">…………………………………………………………………………….</p><p style="text-align: center;">یک سبد احساس را ، با تو قسمت می کنم</p><p style="text-align: center;">در شب میلاد تو ، جان نثارت می کنم</p><p style="text-align: center;">می نشینم در برت ، با تو صحبت می کنم</p><p style="text-align: center;">داغ،لبهای تو را ، بوسه باران می کنم</p><h3 style="text-align: center;"><strong><span style="color: #ff6600;"><a style="color: #ff6600;" href="https://parsizi.ir/1222-poetry-about-birthday/">شعر در مورد تولد</a></span></strong></h3><p style="text-align: center;">…………………………………………………………………………….</p><p dir="rtl" style="text-align: center;"><span lang="FA">تو نیستی</span></p><p dir="rtl" style="text-align: center;"><span lang="FA">بهانه های کوچک خوشبختی نیستند</span></p><p dir="rtl" style="text-align: center;"><span lang="FA">تو نیستی</span></p><p dir="rtl" style="text-align: center;"><span lang="FA">من نیستم</span></p><p dir="rtl" style="text-align: center;"><span dir="ltr">–</span><span lang="FA">در نبود تو-</span></p><p dir="rtl" style="text-align: center;"><span lang="FA">لبخندهای کاغذی آلبوم</span></p><p dir="rtl" style="text-align: center;"><span lang="FA">غرق شدند</span></p><p dir="rtl" style="text-align: center;"><span lang="FA">در بارانِ بی دریغ اشک</span></p><p dir="rtl" style="text-align: center;"><span lang="FA">تا سپاس گزار تو باشم</span></p><p dir="rtl" style="text-align: center;"><span lang="FA">که به اندازه ی یک غریق نجاتِ غریبه</span></p><p dir="rtl" style="text-align: center;"><span lang="FA">تلاش نکردی</span></p><p dir="rtl" style="text-align: center;"><span lang="FA">برای گرفتن من</span></p><p dir="rtl" style="text-align: center;"><span lang="FA">از آب گل آلود</span></p><h3 style="text-align: center;"><strong><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="https://parsizi.ir/1229-poetry-about-effort/">شعر در مورد تلاش و کوشش</a></span></strong></h3><p style="text-align: center;">…………………………………………………………………………….</p><div class="related-posts2"><div class="post-thumbnail"><img src="https://parsizi.ir/wp-content/uploads/2019/02/poem-snow-180x96.jpg" alt="شعر در مورد برف ، باران و زمستان + برف باریدن پاییزی و زمستانی از شاملو" title="شعر در مورد برف ، باران و زمستان + برف باریدن پاییزی و زمستانی از شاملو" width="180" height="96"></div><h3><a href="https://parsizi.ir/255-snow-poem/" title="شعر در مورد برف ، باران و زمستان + برف باریدن پاییزی و زمستانی از شاملو">شعر در مورد برف ، باران و زمستان + برف باریدن پاییزی و زمستانی از شاملو</a></h3><div class="post-des">برف آمده شبانه رو پشت‌بام خانه برف آمده رو گل‌ها رو حوض و باغچه‌ی ما ...</div><span class="rmrelated"><a rel="nofollow" href="https://parsizi.ir/255-snow-poem/" title="شعر در مورد برف ، باران و زمستان + برف باریدن پاییزی و زمستانی از شاملو">ادامه مطلب</a></span></div><p style="text-align: center;">…………………………………………………………………………….</p><h3 style="text-align: center;"><strong><span style="color: #ff6600;"><a style="color: #ff6600;" href="https://parsizi.ir/199-rain-poem/">شعر در مورد باران از شاعران معروف</a></span></strong></h3><p style="text-align: center;">چتر ها را باید بست</p><p style="text-align: center;">زیر باران باید رفت</p><p style="text-align: center;">فکر را خاطره را زیر باران باید برد</p><p style="text-align: center;">با همه مردم شهر زیر باران باید رفت</p><p style="text-align: center;">دوست را زیر باران باید برد</p><p style="text-align: center;"><a class="auto-link" style="color: inherit; text-decoration: none;" title="عشق" href="https://parsizi.ir/187-love-poem/" target="_self">عشق</a> را زیر باران باید جست</p><p style="text-align: center;">زیر باران باید با زن خوابید</p><p style="text-align: center;">زیر باران باید بازی کرد</p><p style="text-align: center;">زیر باران باید چیز نوشت</p><p style="text-align: center;">حرف زد نیلوفر کاشت</p><p style="text-align: center;">زندگی تر شدن پی در پی</p><p style="text-align: center;">زندگی آب تنی کردن در حوضچه اکنون است</p><p style="text-align: center;">رخت ها را بکنیم</p><p style="text-align: center;">آب در یک قدمی است</p><p style="text-align: center;">شعر از سهراب سپهری</p><p style="text-align: center;">…………………………………………………………………………….</p><p style="text-align: center;">ناودان‌ها شرشر باران بی‌ صبری ست</p><p style="text-align: center;">آسمان بی ‌حوصله، حجمِ هوا ابری ست</p><p style="text-align: center;">کفش‌هایی منتظر در چارچوب در</p><p style="text-align: center;">کوله‌ باری مختصر لبریز بی صبری ست</p><p style="text-align: center;">پشت شیشه می‌تپد پیشانی یک مرد</p><p style="text-align: center;">در تب دردی که مثل زندگی جبری ست</p><p style="text-align: center;">و سرانگشتی به روی شیشه‌های مات</p><p style="text-align: center;">بار دیگر می‌نویسد: «خانه‌ام ابری ست»</p><p style="text-align: center;">شعر از قیصر امین پور</p><p style="text-align: center;">…………………………………………………………………………….</p><p style="text-align: center;">باران را گو به ریشخند ببار</p><p style="text-align: center;">چون تار‌ها کشیده و کمان کش باد آزموده‌تر شود</p><p style="text-align: center;">و نجوای بی کوک به ملال انجامد</p><p style="text-align: center;">باران را رها کن و خاک را بگذار تا با همه گلویش سبز بخواند</p><p style="text-align: center;">باران را اکنون گو بازیگوشانه ببار</p><p style="text-align: center;">شعر از احمد شاملو</p><p style="text-align: center;">…………………………………………………………………………….</p><p style="text-align: center;">فکر را، خاطره را، زیر باران باید برد</p><p style="text-align: center;">با همه مردم شهر، زیر باران باید رفت</p><p style="text-align: center;">دوست را، زیر باران باید دید</p><p style="text-align: center;">عشق را، زیر باران باید جست</p><p style="text-align: center;">شعر از سهراب سپهری</p><p style="text-align: center;">…………………………………………………………………………….</p><p style="text-align: center;">چقدر این دوست‌داشتن‌های بی‌دلیل</p><p style="text-align: center;">خوب است</p><p style="text-align: center;">مثل همین باران بی‌سوال</p><p style="text-align: center;">که هی می‌بارد</p><p style="text-align: center;">که هی اتفاقاً آرام و شمرده شمرده</p><p style="text-align: center;">می‌بارد</p><p style="text-align: center;">شعر از سیدعلی صالحی</p><p style="text-align: center;">…………………………………………………………………………….</p><p style="text-align: center;">گفتی می‌آیی</p><p style="text-align: center;">و یاد اخبار هواشناسی افتادم</p><p style="text-align: center;">که لذت باران‌های بی هنگام را می‌برد</p><p style="text-align: center;">گفتی می‌آیی</p><p style="text-align: center;">و یاد تمام روزهایی افتادم</p><p style="text-align: center;">که بیهوده چتر برداشته بودم</p><p style="text-align: center;">شعر از لیلا کردبچه</p><p style="text-align: center;">…………………………………………………………………………….</p><p style="text-align: center;">خبر خیر تو از نقل رفیقان سخت است</p><p style="text-align: center;">حفظ حالات من و طعنه آنان سخت است</p><p style="text-align: center;">لحظه بغض نشد حفظ کنم چشمم را</p><p style="text-align: center;">در دل ابر نگهداری باران، سخت است</p><p style="text-align: center;">کشتی کوچک من هرچه که محکم باشد</p><p style="text-align: center;">جستن از عرصه هول آور طوفان، سخت است</p><p style="text-align: center;">ساده عاشق شده‌ام؛ ساده تر از آن رسوا</p><p style="text-align: center;">شهره شهر شدن با تو چه آسان، سخت است</p><p style="text-align: center;">ای که از کوچه معشوقه ما می‌گذری</p><p style="text-align: center;">بی محلی سر این کوچه، دو چندان، سخت است</p><p style="text-align: center;">زیر باران که به من زل بزنی خواهی دید</p><p style="text-align: center;">فن تشخیص نم از چهره گریان، سخت است</p><p style="text-align: center;">شعر از کاظم بهمنی</p><p style="text-align: center;">…………………………………………………………………………….</p><h3 style="text-align: center;"><strong><span style="color: #ff6600;"><a style="color: #ff6600;" href="https://parsizi.ir/199-rain-poem/">شعر در مورد باران پاییزی</a></span></strong></h3><p style="text-align: center;"><a class="auto-link" style="color: inherit; text-decoration: none;" title="پاییز" href="https://parsizi.ir/278-fall-poem/" target="_self">پاییز</a> مرا عاشق می کند</p><p style="text-align: center;">باران عاشق تر</p><p style="text-align: center;">حالا تو بگو</p><p style="text-align: center;">این باران پاییزی با من چه می کند؟</p><p style="text-align: center;">…………………………………………………………………………….</p><p style="text-align: center;">بر این باغ ترک‌خورده</p><p style="text-align: center;">بر این پاییز طولانی</p><p style="text-align: center;">رسول تازه‌ای بفرست</p><p style="text-align: center;">با اعجاز بارانی</p><p style="text-align: center;">…………………………………………………………………………….</p><p style="text-align: center;">هوای دونفره</p><p style="text-align: center;">نه ابر می‌خواهد</p><p style="text-align: center;">نه باران</p><p style="text-align: center;">نه یک بعدازظهر پاییزی</p><p style="text-align: center;">کافیست حواسمان به هم باشد</p><p style="text-align: center;">…………………………………………………………………………….</p><p style="text-align: center;"><strong><span style="color: #ff6600;"><a class="auto-link" style="color: inherit; text-decoration: none;" title="شعر در مورد عشق" href="https://parsizi.ir/187-love-poem/" target="_self">شعر در مورد عشق</a> و باران</span></strong></p><p style="text-align: center;">شدم مانند رود از بارشی جریان که می‌گیرد</p><p style="text-align: center;">که من بدجور دلتنگ توأم، باران که می‌گیرد</p><p style="text-align: center;">دلم تنگ است می‌دانی؟ پناهم شانه‌های توست</p><p style="text-align: center;">کمی اشک است درمانش دل انسان که می‌گیرد</p><p style="text-align: center;">چه بی راهم، چه از غم ناگزیرم من، چه ناچارم</p><p style="text-align: center;">شبیه حس یک قایق شدم طوفان که می‌گیرد!</p><p style="text-align: center;">چقدر از خاطراتت ناگزیرم، نه گریزی نیست</p><p style="text-align: center;">منم و باز باران بین قم – تهران که می‌گیرد</p><p style="text-align: center;">تو را، عشق تو را، آسان گرفت اول دلم اما</p><p style="text-align: center;">چه مشکل می‌شود کارم دلم آسان که می‌گیرد!</p><p style="text-align: center;">سپردم به فراموشی به سختی خاطراتت را</p><p style="text-align: center;">ولی باران که می‌گیرد… ولی باران که می‌گیرد</p><p style="text-align: center;">…………………………………………………………………………….</p><p style="text-align: center;"><span style="color: #ff6600;"><strong><a class="auto-link" style="color: inherit; text-decoration: none;" title="شعر در مورد زندگی" href="https://parsizi.ir/167-life-poem/" target="_self">شعر در مورد زندگی</a> و باران</strong></span></p><p style="text-align: center;">کاش باران بودم و غم پنجره را می‌شستم</p><p style="text-align: center;">و به هر کس که پس پنجره غمگین مانده</p><p style="text-align: center;">از سر عشق ندا می‌د‌‌ادم:</p><p style="text-align: center;">پاک کن پنجره از دلتنگی که هوا دلخواه است</p><p style="text-align: center;">گوش کن باران را که پیامی دارد</p><p style="text-align: center;">دست از غم بردار زندگی کوتاه است</p><p style="text-align: center;">باز کن پنجره را روز نو در راه است</p><p style="text-align: center;">…………………………………………………………………………….</p><p style="text-align: center;"><strong><span style="color: #ff6600;"><a class="auto-link" style="color: inherit; text-decoration: none;" title="شعر در مورد دوست" href="https://parsizi.ir/59-poem-friend/" target="_self">شعر در مورد دوست</a> داشتن و باران</span><br> </strong></p><p style="text-align: center;">حکایتِ بارانِ بی امان است</p><p style="text-align: center;">این گونه که من</p><p style="text-align: center;">دوستت می‌دارم</p><p style="text-align: center;">شوریده‌وار و پریشان باریدن</p><p style="text-align: center;">بر خزه‌ها و خیزاب‌ها</p><p style="text-align: center;">به بی‌راهه و راه‌ها تاختن</p><p style="text-align: center;">بی‌تاب، بی‌قرار</p><p style="text-align: center;">دریایی جستن</p><p style="text-align: center;">و به سنگچین باغ بسته دری سر نهادن</p><p style="text-align: center;">و تو را به یاد آوردن</p><p style="text-align: center;">حکایت بارانی بی‌قرار است</p><p style="text-align: center;">این گونه که من دوستت می‌دارم</p><p style="text-align: center;">محمد شمس لنگرودی</p><p style="text-align: center;">……………………………………………………….</p><p style="text-align: center;"><strong><span style="color: #ff6600;"><a class="auto-link" style="color: inherit; text-decoration: none;" title="شعر در مورد پدر" href="https://parsizi.ir/136-father-poem/" target="_self">شعر در مورد پدر</a> و باران</span></strong></p><p dir="RTL" style="text-align: center;"><span lang="AR-SA">ای <a class="auto-link" style="color: inherit; text-decoration: none;" title="پدر" href="https://parsizi.ir/136-father-poem/" target="_self">پدر</a> ای با دل من همنشین</span></p><p dir="RTL" style="text-align: center;"><span lang="AR-SA">ای صمیمی ای بر انگشتر نگین<br> </span></p><p dir="RTL" style="text-align: center;"><span lang="AR-SA">ای پدر ای همدم تنهاییم</span></p><p dir="RTL" style="text-align: center;"><span lang="AR-SA">آشنایی با غم تنهاییم<br> </span></p><p dir="RTL" style="text-align: center;"><span lang="AR-SA">ای طنین نام تو بر گوش من</span></p><p dir="RTL" style="text-align: center;"><span lang="AR-SA">ای پناه گریه خاموش من<br> </span></p><p dir="RTL" style="text-align: center;"><span lang="AR-SA">همچو باران مهربان بر من ببار</span></p><p dir="RTL" style="text-align: center;"><span lang="AR-SA">ای که هستی مثل ابر نو <a class="auto-link" style="color: inherit; text-decoration: none;" title="بهار" href="https://parsizi.ir/435-spring-poem/" target="_self">بهار</a><br> </span></p><p dir="RTL" style="text-align: center;"><span lang="AR-SA">در صداقت برتر از آیینه ای</span></p><p dir="RTL" style="text-align: center;"><span lang="AR-SA">در رفاقت باده ای بی کینه ای<br> </span></p><p dir="RTL" style="text-align: center;"><span lang="AR-SA">ای سپیدار بلند و بی پایدار</span></p><p dir="RTL" style="text-align: center;"><span lang="AR-SA">می برم نام تو را با افتخار<br> </span></p><p dir="RTL" style="text-align: center;"><span lang="AR-SA">هر چه دارم از تو دارم ای پدر</span></p><p dir="RTL" style="text-align: center;"><span lang="AR-SA">ای که هستی نور چشم و تاج سر<br> </span></p><p dir="RTL" style="text-align: center;"><span lang="AR-SA">رحمت بارانی روشن تبار</span></p><p dir="RTL" style="text-align: center;"><span lang="AR-SA">مهربانی از مانده یادگار<br> </span></p><p dir="RTL" style="text-align: center;"><span lang="AR-SA">ای پدر بوی شقایق می دهی</span></p><p dir="RTL" style="text-align: center;"><span lang="AR-SA">عاشقی را یاد عاشق می دهی</span></p><p dir="RTL" style="text-align: center;"><span lang="AR-SA">با تو سبزم، گل بهارم ای پدر</span></p><p style="text-align: center;"><span lang="AR-SA">هر چه دارم از تو دارم ای پدر</span></p><p style="text-align: center;">……………………………………………………….</p><p style="text-align: center;">من کجا؟ باران کجا؟</p><p style="text-align: center;">باران کجا و راه بی پایان کجا؟</p><p style="text-align: center;">آه… این دل دل زدن تا منزلِ جانان کجا؟</p><p style="text-align: center;">‌هر چه کویَت دور تر دلتنگ تر مشتاق تر</p><p style="text-align: center;">در طریق عشق بازان مشکلِ آسان کجا؟</p><h3 style="text-align: center;"><span style="color: #ff6600;"><strong><a style="color: #ff6600;" href="https://parsizi.ir/2222-romantic-text/">متن عاشقانه</a></strong></span></h3><p style="text-align: center;">……………………………………………………….</p><p style="text-align: center;">یکی قطره باران ز ابری چکید</p><p style="text-align: center;">خجل شد چو پهنای دریا بدید</p><p style="text-align: center;">که جایی که دریاست من کیستم</p><p style="text-align: center;">گر او هست، حقا که من نیستم</p><p style="text-align: center;">چو خود را به چشم حقارت بدید</p><p style="text-align: center;">صدف در کنارش به جان پرورید</p><p style="text-align: center;">سپهرش به جایی رسانید کار</p><p style="text-align: center;">که شد نامور ((لوءلوء شاهوار))</p><p style="text-align: center;">بلندی از آن یافت، کو پست شد</p><p style="text-align: center;">در نیستی کوفت، تا هست شد</p><p style="text-align: center;"><strong><a href="https://parsizi.ir/1275-poetry-about-humility/">شعر در مورد تواضع</a></strong></p><p style="text-align: center;"><span class="highlight">مطالب مرتبط</span></p><h3 style="text-align: center;"><strong><span style="color: #ff00ff;"><span style="color: #808000;"><a style="color: #808000;" href="https://parsizi.ir/435-spring-poem/">شعر در مورد بهار</a></span> ♥ <span style="color: #333300;"><a style="color: #333300;" href="https://parsizi.ir/674-poem-about-the-eye/">شعر در مورد چشم</a></span> ♥ <span style="color: #333399;"><a style="color: #333399;" href="https://parsizi.ir/335-god-poem/">شعر در مورد خدا</a></span> ♥ <span style="color: #3366ff;"><a style="color: #3366ff;" href="https://parsizi.ir/59-poem-friend/">شعر در مورد دوست</a></span> ♥ <span style="color: #993366;"><a style="color: #993366;" href="https://parsizi.ir/278-fall-poem/">شعر در مورد پاییز</a></span></span></strong></h3> text/html 2019-03-12T20:12:12+01:00 www.buy04.ir اسماعیل معینی درمان سرفه http://www.buy04.ir/post/13 <h2 style="text-align: center;"><strong><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="https://parsizi.ir/1147-cough-treatment/">درمان سرفه</a></span></strong></h2><p style="text-align: center;"><a href="https://parsizi.ir/1147-cough-treatment/"><img class="alignnone wp-image-1149 size-full" src="https://parsizi.ir/wp-content/uploads/2019/03/cough-treatment.jpg" alt="درمان سرفه , درمان سرفه خشک , درمان سرفه نوزاد , درمان سرفه برای کودک , درمان سرفه سرماخوردگی" width="550" height="293"></a></p><p style="text-align: center;"><strong><a href="https://parsizi.ir/1147-cough-treatment/">درمان سرفه</a></strong> خشک و شدید و خلط دار ، <a class="auto-link" style="color: inherit; text-decoration: none;" title="درمان سرفه" href="https://parsizi.ir/1147-cough-treatment/" target="_self">درمان سرفه</a> برای کودکان و نوزاد و بزرگسالان ، درمان سرفه با عسل و لیمو ، <strong><a href="https://parsizi.ir/1953-a-cold/">درمان سرفه سرماخوردگی</a></strong> در بارداری همگی در سایت <strong><a href="https://parsizi.ir/">پارسی زی</a></strong> . با این مطلب همراه باشید.</p><h3 style="text-align: center;"><strong><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="https://parsizi.ir/1147-cough-treatment/"><span class="highlight">سرفه</span></a></span></strong></h3><p style="text-align: center;">سرفه یک بیماری نیست و واکنش بدن به یک بیماری دیگر است.وقتی راه تنفسی انسان مسدود می شود و یا دچار سوزش می شود بدن واکنش نشان می دهد و شما سرفه می کنید.</p><p style="text-align: center;">این واکنش اصولا همراه با <span style="color: #0000ff;"><strong>سرما خوردگی</strong></span> و <strong><a href="https://parsizi.ir/2106-flu-treatment/">آنفولانزا</a></strong> و آلرژی همراه است.این حالت واکنش سیستم دفاعی بدن است که ترشحات یا هر چیز اضافی که در مجرای تنفسی وجود دارد را خارج می کند.</p><p style="text-align: center;">مکانیسم اصلی سرفه در بدن را می شود خروج سریع هوای بازدمی بر اثر <span style="color: #0000ff;"><strong>انقباض عضلات تنفسی</strong></span> نامید.توجه داشته باشید که اصولا سرفه کردن یک حالت غیر ارادی است و سرفه کردن دست شما نیست.</p><p style="text-align: center;"><span class="highlight">علت سرفه چیست</span></p><ul style="text-align: center;"><li>عفونت</li><li>رفلاکس معده</li><li>آلودگی هوا</li><li>سینوزیت</li><li>حساسیت</li><li>جسم خارجی</li><li>علل روانی</li></ul><p style="text-align: center;"><span class="highlight">انواع سرفه</span></p><ul style="text-align: center;"><li style="text-align: center;">سرفه خشک</li><li>سرفه تر</li><li>سرفه هیجانی</li><li>سرفه خلط دار</li><li>سرفه خروسکی</li><li>سرفه قطاری</li><li>سرفه های خشک شبانه</li><li>سرفه همراه با خس خس</li><li>سرفه مزمن</li><li>سرفه همراه با استفراغ</li><li>سرفه به همراه تب</li></ul><h3 style="text-align: center;"><strong><a href="https://parsizi.ir/1147-cough-treatment/"><span class="highlight">درمان سرفه</span></a></strong></h3><p style="text-align: center;">برای درمان قطعی سرفه باید ابتلا <strong><span style="color: #0000ff;">علت سرفه</span></strong> را بشناسیم تا بتوانیم آن را درمان کنیم.</p><ul style="text-align: center;"><li style="text-align: center;">اکسپکتورانت</li><li style="text-align: center;">دکسترومتورفان</li><li style="text-align: center;">کدئین</li><li style="text-align: center;">دیفن هیدرامین کامپاند</li><li style="text-align: center;">کلوبوتینول</li><li>نوشیدن شربت عسل و آبلیمو</li><li>دو <strong><a href="https://parsizi.ir/1927-properties-garlic/">حبه سیر</a></strong> و یک قاشق پونه کوهی را بجوشانید و <a class="auto-link" style="color: inherit; text-decoration: none;" title="آب" href="https://parsizi.ir/830-a-poem-about-water/" target="_self">آب</a> جوشانده را در فنجان بریزید و با یک قاشق غذا خوری عسل</li><li>فلفل سیاه و عسل</li><li>غرغره کردن آبلیمو و نمک</li><li>خوردن نوشیدن یهای داغ</li><li>خوردن بادام و آب پرتقال</li><li>دمنوش پونه و آویشن</li><li>دمنوش چهار تخم</li><li>پماد ویکس</li><li><strong><a href="https://parsizi.ir/739-jujube-properties/">جوشانده عناب</a></strong> برای درمان سرفه خوب است.</li><li><strong><a href="https://parsizi.ir/1282-properties-chia/">تخم شربتی</a></strong> برای درمان انواع سرفه مفید است.</li><li>برای درمان سرفه خشک <strong><a href="https://parsizi.ir/2284-apple-properties/">سیب پخته</a></strong> مفید است.</li></ul><h3 style="text-align: center;"><strong><a href="https://parsizi.ir/1147-cough-treatment/"><span class="highlight">درمان سرفه با آب نمک</span></a></strong></h3><p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;"><strong>نمک خاصیتی ضد التهابی</strong></span> دارد و تحقیقات نشان می دهد که مصریان از قدیم الایام از نمک استفاده می کرده اند.برای درمان سرفه خود با نمک کافی است یک قاشق کوچک نمک را در یک لیوان آب ولرم بریزید و با آن <strong><span style="color: #0000ff;">غرغره</span></strong> کنید.</p><p style="text-align: center;">ممکن است چند ساعت طول بکشد تا شما اثر این کار را ببینید ولی هر چه بیشتر این کار را انجام دهید اثرش هم بهتر خواهد بود و سعی کنید آب نمک با بافت گلو بیشتر در تماس باشد.</p><h3 style="text-align: center;"><strong><a href="https://parsizi.ir/1147-cough-treatment/"><span class="highlight">درمان سرفه با تنفس بخار</span></a></strong></h3><p style="text-align: center;">با تنفس بخار می توانید هر دو <span style="color: #0000ff;"><strong>سرفه مرطوب و خشک</strong></span> را درمان کنید.این کار مجاری تنفسی را مرطوب می کند و مجاری تنفسی را منقبظ می کند و باعث تسکین درد و بهبود سرفه می شود.</p><p style="text-align: center;">بخار گرفتن قبل از خوب خیلی خوب است و گرفتگی بینی و گرفتگی سینه را تمیز می کند و با این کار سرفه دیگر مزاحم خواب شما نمی شود.</p><p style="text-align: center;">برای این کار از روغن اسانس نعنا که در آب می ریزید و بخار می شود استفاده کنید و خود را بخور دهید و این کار بهتر است یک ربع صورت گیرد.</p><h3 style="text-align: center;"><strong><a href="https://parsizi.ir/1147-cough-treatment/"><span class="highlight">درمان سرفه با زنجبیل</span></a></strong></h3><p style="text-align: center;"><strong><a href="https://parsizi.ir/1031-ginger-properties/">زنجبیل خواص ضد التهابی</a></strong> دارد و برای <strong><a href="https://parsizi.ir/1221-sore-throat-treatment/">درمان گلو درد</a></strong> و سرفه خوب است.می توانید عصاره زنجبیل را با عسل مخلوط کرده و یک شربت عالی برای درمان گلو درد و سرفه به دست بیاورید.</p><h3 style="text-align: center;"><strong><a href="https://parsizi.ir/1147-cough-treatment/"><span class="highlight">درمان سرفه با عسل و لیمو</span></a></strong></h3><p style="text-align: center;">اگر از سرفه های شبانه کلافه شده اید و خواب راحت ندارید ، درمان شما در ترکیب <strong><span style="color: #0000ff;">عسل و لیمو</span></strong> است.اگر این نوشیدنی را قبل از خواب بخورید تا صبح مجاری تنفسی شما مرطوب می شود و سرفه نمی کنید و راحت می توانید بخوابید.</p><p style="text-align: center;">مقداری آب گرم برداشته و دو قاشق عسل و یک لیمو را در ان بیندازید و نوش جان کنید تا <strong><span style="color: #0000ff;">سرفه خلط دار</span></strong> شما بهبود یابد و خلط گلو سریعتر خارج شوند.</p><h3 style="text-align: center;"><strong><a href="https://parsizi.ir/1147-cough-treatment/"><span class="highlight">درمان سرفه کودکان</span></a></strong></h3><ul><li style="text-align: center;">مراجعه به پزشک برای درمان شدن</li><li style="text-align: center;">بخور گرم را امتحان کنید</li><li style="text-align: center;">قرص استامینوفن</li><li style="text-align: center;">عسل</li><li style="text-align: center;">حمام گرم</li><li style="text-align: center;">حذف مواد آلرژن</li><li style="text-align: center;">استراحت کامل</li><li style="text-align: center;">مصرف مایعات بیشتر از قبل</li><li style="text-align: center;">مصرف آنتی بیوتیک</li><li style="text-align: center;">داروهای استروئیدی</li><li style="text-align: center;">رفتن به بیمارستان</li><li style="text-align: center;">سرم شست و شو</li><li style="text-align: center;"><strong><a href="https://parsizi.ir/1322-turnip-properties/">خوردن شلغم</a></strong></li><li style="text-align: center;">واکسن آنفولانزا</li><li style="text-align: center;">مصرف ویتامین B در گروه های مختلف</li></ul><p style="text-align: center;"><span class="highlight">مطالب مرتبط</span></p><h3 style="text-align: center;"><strong><span style="color: #000000;"><span style="color: #3366ff;"><a style="color: #3366ff;" href="https://parsizi.ir/957-headache/">سر درد و حالت تهوع</a></span> ♥&nbsp;<span style="color: #008000;"><a style="color: #008000;" href="https://parsizi.ir/620-fatty-liver/">کبد چرب گرید ۱</a></span> ♥&nbsp;<span style="color: #ff6600;"><a style="color: #ff6600;" href="https://parsizi.ir/409-stye/">درمان گل مژه در کودکان</a></span> ♥&nbsp;<span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="https://parsizi.ir/747-what-is-gout/">نقرس چیست</a></span> ♥ <span style="color: #ff00ff;"><a style="color: #ff00ff;" href="https://parsizi.ir/529-tooth-decay/">پوسیدگی دندان عقل</a></span></span></strong></h3> text/html 2018-09-08T12:57:39+01:00 www.buy04.ir اسماعیل معینی بهترین چربی سوز شکم و پهلو گیاهی و خانگی قوی در بدنسازی http://www.buy04.ir/post/12 <h2 style="text-align: center;"><strong><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/abdominal-fat/">چربی سوز شکم</a></span></strong></h2> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;"><a class="csslink" style="color: inherit; text-decoration: none;" title="چربی سوز شکم" href="http://www.jesarat.com/abdominal-fat/" target="_blank" rel="noopener">چربی سوز شکم</a> ،چربی سوز شکم وپهلو،چربی سوز شکم گیاهی،چربی سوز شکم بدنسازی،چربی سوز شکم پهلو،چربی سوز شکمی،چربی سوز شکم قوی،چربی سوز شکم خانگی،چربی سوز شکم با <a class="csslink" style="color: inherit; text-decoration: none;" title="دارچین" href="http://www.jesarat.com/cinnamon" target="_blank" rel="noopener">دارچین</a>،چربی سوز شکم وپهلو گیاهی،چربی سوز شکم و پهلو،چربی سوز شکم و پهلو،بهترین چربی سوز شکم وپهلو،قرص چربی سوز شکم وپهلو،داروی چربی سوز شکم و پهلو</span></p> <p style="text-align: center;"><a href="http://www.jesarat.com/abdominal-fat/"><span style="color: #0000ff;"><img class="aligncenter wp-image-155354 size-full" title="چربی سوز شکم" src="http://img.bisms.ir/2018/06/Abdominal-fat.jpg" alt="چربی سوز شکم" width="444" height="242"></span></a></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">در این مطلب از <a class="csslink" style="color: inherit; text-decoration: none;" title="سایت جسارت" href="http://www.jesarat.com" target="_blank" rel="noopener">سایت جسارت</a> می خواهیم در مورد چربی سوزی شکم صحبت کنیم.امیدواریم این مطلب مورد توجه شما عزیزان را جلب کند.یکی از روش‌‌های کاهش وزن استفاده از آمپول‌ چربی سوز است؛ روشی که متقاضیان خاص خود را دارد اما اینکه تا چه میزان کاربردی و صحیح است موضوعی است که به آن پرداخته‌ایم. دکتر صدرای، داروساز پاسخگوی پرسش‌های ما در این زمینه است.امروزه ما در جهانی زندگی می کنیم که همه به دنبال یک راه حل سریع و آسان یا یک میانبر برای رسیدن و موفقیت در اهداف زندگی هستند این راهکارها در پخت و پز، روش های درمانی و بهداشتی نیز به وضوح دیده می شود اما به کمک یک روش چربی سوز یا به اصطلاح “معجون چربی سوز” می توان در عرض یک هفته چربی های اضافه شکم را آب کرد و به <a class="csslink" style="color: inherit; text-decoration: none;" title="زیبایی" href="http://www.jesarat.com/sms/%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7%db%8c%db%8c/" target="_blank" rel="noopener">زیبایی</a> و تناسب اندام دست پیدا کرد. افراد دارای اضافه وزن به ویژه زنان زیادی در مورد این که دیگران چگونه به آن ها به چشم یک فرد چاق نگه می کنند همیشه ناراحتی و نگرانی و حتی احساس خجالت در برابر بقیه افراد دارند. برای همه کسانی که از <a class="csslink" style="color: inherit; text-decoration: none;" title="چاقی" href="http://www.jesarat.com/obesity/" target="_blank" rel="noopener">چاقی</a> و چربی اضافی رنج می برند این چربی سوز یک راه حل فوق العاده موثر و طبیعی است که در کاهش وزن معجزه می کند همچنین علاوه بر کاهش وزن یکی از مهمترین خاصیت های فوق العاده این معجون بهبود عملکرد مغز و <a class="csslink" style="color: inherit; text-decoration: none;" title="حافظه" href="http://www.jesarat.com/memory" target="_blank" rel="noopener">حافظه</a>، بینایی و شنوایی نیز است.</span></p> <h3 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><strong><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/abdominal-fat/">خواص چربی سوز شکم لبنیات</a></strong></span></h3> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">بر اساس نتایج بسیاری از مطالعات، رابطه‌ی مستقیمی میان مصرف بالای کلسیم و بهبود ترکیب بدن وجود دارد. وقتی میزان کلسیم در بدن شما پایین باشد، بدن هورمون‌هایی ترشح می‌کند که به شما امکان استفاده‌ی بهتر از کلسیم موجود را می‌دهد، اما مشکل اینجاست که بدن به سلول‌های چربی نیز علامت می‌دهد به حالت چربی باقی بمانند. <a class="csslink" style="color: inherit; text-decoration: none;" title="لبنیات" href="http://www.jesarat.com/مضرات-و-خواص-و-نام-انواع-لبنیات/" target="_blank" rel="noopener">لبنیات</a> از قبیل شیر، <a class="csslink" style="color: inherit; text-decoration: none;" title="پنیر" href="http://www.jesarat.com/cheese/" target="_blank" rel="noopener">پنیر</a> و ماست منبع مناسب کلسیم هستند. کلسیم موجود در لبنیات به شکستن چربی در بدن و حتی جلوگیری از تشکیل آن کمک می‌کند. همیشه به جای لبنیات پرچرب، لبنیات بدون‌ چربی یا کم‌چرب تهیه کنید. اگر روزانه سه وعده لبنیات بخورید و به رژیم غذایی خود پایبند باشید، حتما به راحتی به هدف چربی سوزی سریع شکم و پهلو و کل بدن تان می رسید.</span></p> <h3 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><strong><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/abdominal-fat/">خواص چربی سوز شکم پودر پروتئین</a></strong></span></h3> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">پودر پروتئین دارای آمینواسیدهایی است که باعث چربی‌سوزی و عضله‌سازی می‌شود. برای داشتن یک نوشیدنی چربی‌سوز، دو قاشق <a class="csslink" style="color: inherit; text-decoration: none;" title="چای" href="http://www.jesarat.com/tea" target="_blank" rel="noopener">چای</a>‌خوری پودر پروتئین به اسموتی خود اضافه کنید. بهتر است این اسموتی را با میوه، ماست و شیر کم‌چرب درست کنید، ولی بدانید اضافه کردن پودر پروتئین به شیک‌های شکلاتی آن را به یک غذای سالم تبدیل نمی‌کند.</span></p> <h3 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><strong><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/abdominal-fat/">آمپول سوماتروپین چربی سوز شکم</a></strong></span></h3> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">آمپول‌ چربی سوز سوماتروپین دارویی است که بیشتر در بدنسازی استفاده می‌شود و در عین حال که عضله را قوی می‌کند، چربی سوز هم هست. اما در اصل در اختلالات رشد کاربرد دارد. مصرف آمپول‌ چربی سوز سوماتروپین در برخی از کشورها ممنوع اما در بعضی دیگر آزاد است. با توجه به عوارضی از قبیل اختلال در سلول‌های <a class="csslink" style="color: inherit; text-decoration: none;" title="پانکراس" href="http://www.jesarat.com/pancreas" target="_blank" rel="noopener">پانکراس</a>، <a class="csslink" style="color: inherit; text-decoration: none;" title="خستگی" href="http://www.jesarat.com/problems-listlessly" target="_blank" rel="noopener">خستگی</a> و فرسودگی، مرگ بر اثر کیفیت پایین دارو، منع مصرف در بیماران مبتلا به <a class="csslink" style="color: inherit; text-decoration: none;" title="کم کاری تیروئید" href="http://www.jesarat.com/hypothyroidism" target="_blank" rel="noopener">کم کاری تیروئید</a> عقلانی است که از مصرف آن خودداری شود. میزان چربی سوزی آمپول‌ چربی سوز سوماتروپین خیلی قابل توجه نیست و با توجه به این عوارض مصرف آن کار عاقلانه‌ای نیست.</span></p> <h3 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><strong><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/abdominal-fat/">خواص چربی سوز شکم روغن زیتون</a></strong></span></h3> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">بدن همه‌ی ما به مقداری چربی برای کنترل گرسنگی نیاز دارد. به چربی‌های غیر‌اشباعی مثل روغن کانولا یا <a class="csslink" style="color: inherit; text-decoration: none;" title="روغن زیتون" href="http://www.jesarat.com/olive-oil" target="_blank" rel="noopener">روغن زیتون</a> روی بیاورید. آنها به پایین نگه داشتن <a class="csslink" style="color: inherit; text-decoration: none;" title="کلسترول" href="http://www.jesarat.com/blood-cholesterol" target="_blank" rel="noopener">کلسترول</a> و اشتها کمک می‌کنند. اصلا به طرف روغن سبزیجات هیدروژنه نروید، چرا که این روغن‌ها پر از اسیدهای ترانس ناسالم هستند.</span></p> <h3 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><strong><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/abdominal-fat/">خواص چربی سوزی ماهی ها</a></strong></span></h3> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">خوردن چربی وقتی که به فکر کاهش وزن و سوزاندن چربی هستید شاید کار اشتباهی به نظر برسد، اما دریافت اسیدهای چرب اُمگا۳ از ماهی‌های چربی مثل سالمون می‌تواند یکی از تجویزهای متخصصان تغذیه باشد. مکانیزم اُمگا۳ در بدن دقیقا مشخص نیست، اما این اسید‌های چرب باعث کاهش چربی بدن می‌شوند. تحقیقات نشان داده است، اسیدهای چرب اّمگا۳ باعث گرسنگی کمتر شما می‌شود و تا دو ساعت بعد از خوردن آن احساس سیری خواهید داشت. برای چربی سوزی سریع شکم و پهلو و کل بدن تان خوردن حداقل هفته‌ای ۲ بار <a class="csslink" style="color: inherit; text-decoration: none;" title="ماهی سالمون" href="http://www.jesarat.com/طرز-تهیه-ماهی-سالمون-دودی-در-فر/" target="_blank" rel="noopener">ماهی سالمون</a>، سایر ماهی‌های چرب و کنسرو ماهی تن را در برنامه‌ی غذایی خود قرار دهید.</span></p><p style="text-align: center;">بیشتر بخوایند :</p><p style="text-align: center;"><a data-mce-href="http://3nama.ir/" href="http://3nama.ir/"><strong>سه نما</strong></a><br></p><p><br></p> text/html 2018-09-04T01:59:51+01:00 www.buy04.ir اسماعیل معینی توضیحات در مورد ماهی دودی http://www.buy04.ir/post/11 <div align="center"><a href="http://buy04.ir/post/11" target="" title=""><b> توضیحات در مورد ماهی دودی</b></a><br><br>ماهی دودی یکی از شیرینی های خوشمزه ترین در شمال است. این طرفداران زیادی دارد. مواد لازم: ماهی دودی یا ماهی شور (سفید). آب لیمو. فراوان سرخ کردن روغن. کره یا چربی حیوانات. لیمو یا نارنجی. آماده سازی: ماهی دودی نیز می تواند سرخ شود. دم برنج را می توان در کره ی حیوانی یا ساده یا کره ی سرخ شده یا کبابی کباب کرد. این به سلیقه و هنر شما میرسد. ماهی دودی بیش از حد شور است. در مدت مدتی باید در آب مرطوب باشد و آب دائما تغییر کند. شما می توانید آب لیمو را در آب ریختید. سپس کاملا شسته شده و خشک می شود. برنج یا آب سبزیجات بریزید و برنج بزنید.<br>پخته شده ماهی دودی<br><br>یکی از غذاها در شمال سیگنال دودی است. این ماهی دودی با چغندر، ترش، ترش، و خامه ترش و بسیاری دیگر از گیلاس های ترش پر شده است. من دیدم که بسیاری از مردم نمی دانند چگونه غذا بخورند. من تصمیم گرفتم به شما بنویسم بنابراین اگر کسی به شمال رفت و ماهی سیگار خرید و نمی دانست چه زمانی بود که او به گوگل رفت، او ماهی دودی اش را بخورد، و در اینجا او برای اولین بار به یاد سنتی خود که مردم شمال را انجام می دهند ، و سپس من نیز دستگاه را جایگزین. ساکنان شمال شرقی عمدتا در خانه های این چاشنی های پلاستیکی قرار دارند که من آنها را در می آورم. این تابه ها در یک گلدان مانند یک گلدان است که مخصوص این یکی است. به این ترتیب، یک کاسه سفالی که در مغازه های سنتی شمالی خریداری می شود، شما را می برد و قطعه ای از ماهی های دودی سفید سفید سفیدی که قرار داده اید، آن را در یک کاسه از خاک رس قرار دهید و هنگام شستن یا برنج زنگ زده بود، کاسه رس در برنج و کلاه گلدان، و این ماهی همراه با برنج، بخار پز شده است، و پس از آن زمانی که برنج پخته شده، ماهی نیز آماده است. کلاه این دیگهای بخار جایی است که بخار در آن بخش از نازل جریان دارد و به نحوی بخار شده است. هنگامی که برنج ریخته شود، آن را با برنج بریزید و برخی از آبهای ماهی را که در یک کاسه سفال قرار دارد بخورید. به این ترتیب، آنها یک قطعه کوچکی از لوبیا با هر قاشق غذا می خورند. همانطور که ترشی می خورید، این ماهی دودی نیز یک طعم خوشمزه است و بسیار خوشمزه است. از سوی دیگر، ماهی شور، که ممکن است توسط کسی به نظر نرسد و آن را بگوید، بوی ماهی خوشمزه و بوی عطر است. در حال حاضر، اگر شما این گلدان ها را در قلم نداشته باشید، می توانید در همان ظروف قرار دهید، اما شما باید گلدان را انتخاب کنید که کاسه شما بر روی برنج قرار داده شده می تواند درب گلدان را ببندد. اگر شما یک کاسه از خاک رس ندارید، از جام کریستال آرچر استفاده کنید. درست همانطور که در پست درباره Shorasluk میبینید، مهم است که فکر کنید که ArkaPal با برنج پر نشده است زیرا گلها پر از گل هستند! برای ذخیره کردن ماهی دودی پس از خرید، آنها را در شکل نشان داده شده در تصویر برش داده و در یک فریزر فریزر قرار داده و آن را در یک فریزر ذخیره کنید. در صورت لزوم، یک یا چند قطعه را بیرون بیاورید و در کاسه سفال قرار دهید همانطور که در بالا توضیح داده شد. . ما می گوییم که ماهی ها در این روش بافندگی بریده می شوند. گفته می شود هر تکه ای دارای تاج ماهی است. کلمه تلفظ و تلفظ به عنوان یک کسری است. ماهی ها به همان رنگی که در عکس دیده می شوند سیگار می کشند و ماهی های شور از نظر راین ها به رنگ قرمز هستند. پس مراقب باشید ماهی ماهی شور را در جای اشتباه خریداری نکنید. ماهی های شور به طور کامل نمک خام هستند، اما ماهی دودی در طی عملیات دودی تقریبا پخته می شود و مانند ماهی های شور، بوی ماهی و زخم نمی دهد. در آینده من آموزش می دهم که چگونه ماهی های شور را بخورم.<br>خواص ماهی دودی<br><br>پس از گرفتن ماهی برای جلوگیری از فساد ماهی، باید ماهی را یخ زده یا پردازش کرد<br>روش ذخیره سازی ماهی دودی<br><br>ماهی های دودی معمولا در کیسه های پلاستیکی در خارج از یخچال قرار می گیرند و در شکل خام و نیمه پخته شده استفاده می شوند.<br>خطرات ماهی دودی<br><br>من توصیه نمیکنم <a href="http://13bdar.ir/" target="" title=""><b>ماهی سیال</b></a> و شور را مصرف کنم. دکتر علی موعفی بشری با اشاره به این واقعیت که مکان های زیرزمینی برای بوی و ماهی شور در استان وجود دارد، گفت: در حال حاضر تنها دو سایت از اداره دامپزشکی گیلان مجاز به سیگار کشیدن و شور شدن ماهی و بقیه مکان های غیر مجاز و غیر بهداشتی. وی افزود: "ما بارها و بارها اقدام به جمع آوری ماهی های دودی و شور در بازار رشت به دلیل آسیب زدن آنها کرده ایم، اما ما هیچ نتیجه ای نگرفتیم و باز فروشندگان این محصولات گسترش پیدا می کنند. دکتر بشری گفت که استفاده از این ماهی ها توصیه نمی شود و گفته می شود که بیشتر ماهی هایی که تازه فروخته نمی شوند و همچنان در دست فروشندگان باقی می مانند، به شور و بخار مصرف می شوند. او ادامه داد: "استفاده از نمک زیاد و چوب ناشناخته برای سیگار کشیدن یکی از دلایل است که باعث اثرات سرطانی روی ماهی شور و دود می شود.</div> text/html 2018-09-01T07:16:36+01:00 www.buy04.ir اسماعیل معینی درد در مدفوع و ارجاع به دکتر http://www.buy04.ir/post/10 <div align="center"><a href="http://buy04.ir/post/10" target="" title="درد در مدفوع و ارجاع به دکتر"><b><span id="result_box" class="" lang="fa"><span title="Pain in the stool and referral to the doctor ">درد در مدفوع و ارجاع به دکتر</span></span></b></a><br><span id="result_box" class="" lang="fa"><span title="Pain in the stool and referral to the doctor "></span></span><br><span id="result_box" class="" lang="fa"><span title="Pain in the stool and referral to the doctor "></span><span title="If you feel pain with some other symptoms like the following, see your doctor.">اگر احساس درد با برخی نشانه های دیگر مانند موارد زیر را تجربه کنید، به پزشک خود مراجعه کنید. </span><span title="You have constipation or diarrhea.">شما مبتلا به یبوست یا اسهال هستید </span><span title="You see blood or mucous in the stool.">خون یا مخاطی را در مدفوع می بینید. </span><span title="You experience a painful abdominal muscle cramp.">شما یک گرفتگی عضلانی دردناک درد دارید. </span><span title="- Before or during bowel movements, you are over-abdominal.">- قبل و یا در طی حرکات روده، شما بیش از حد شکمی هستید. </span><span title="What causes pain before going to bed?">علت درد قبل از رفتن به رختخواب چیست؟ </span><span title="If you have pain before or during bowel movements, you should check with your doctor for accurate evaluations ">اگر درد قبل و یا در طی حرکات روده دارید، باید با ارزیابی دقیق خود با پزشک خود مشورت کنید</span></span><br><span id="result_box" class="" lang="fa"><span title="If you have pain before or during bowel movements, you should check with your doctor for accurate evaluations "></span><span title="Pain in the stool and infection "><br></span></span></div><div align="center"><br><a href="http://buy04.ir/post/10" target="" title="درد در مدفوع و ارجاع به دکتر"><img class="irc_mi" src="http://i1.delgarm.com/pic/600/0/1/images/news/a765/1395/10/09/M8wP3.jpg" alt="Image result for ‫توصیف درد در مدفوع‬‎" style="margin-top: 0px;" width="530" height="353"></a></div><div align="center"><span id="result_box" class="" lang="fa"><span title="Pain in the stool and infection "><br></span></span></div><div align="center"><span id="result_box" class="" lang="fa"><span title="Pain in the stool and infection ">درد در مدفوع و عفونت</span></span><br><span id="result_box" class="" lang="fa"><span title="Pain in the stool and infection "></span></span><br><span id="result_box" class="" lang="fa"><span title="Pain in the stool and infection "></span><span title="Pain can be caused by intestinal infection.">درد می تواند ناشی از عفونت روده باشد. </span><span title="Viral gastroenteritis is the most common type of infection that can cause nausea, diarrhea, and abdominal pain with vomiting.">گاستروانتریت ویروسی شایع ترین نوع عفونت است که می تواند موجب تهوع، اسهال و درد شکم و استفراغ شود. </span><span title="These conditions can be as a result of protozoal or bacterial infections.">این شرایط می تواند به عنوان یک نتیجه از عفونت های پروتئوزایی یا باکتریایی باشد. </span><span title="These infections are typically self-limiting, meaning they disappear within a week or a little more.">این عفونت ها معمولا خود محدود کننده هستند، به این معنی که آنها در عرض یک هفته و یا کمی بیشتر ناپدید می شوند. </span><span title="If you have symptoms, you need medical attention.">اگر علائم دارید، به پزشک نیاز دارید. </span><span title="Also, you may become infected as a result of a food poisoning.">همچنین ممکن است شما به عنوان یک نتیجه از مسمومیت غذایی آلوده شوید. </span><span title="These conditions are shaped by the consumption of contaminated food with toxins or pathogens.">این شرایط از طریق مصرف مواد غذایی آلوده با سموم یا پاتوژن ها شکل می گیرد. </span><span title="This can cause pain in the intestines, along with diarrhea.">این می تواند درد در روده و اسهال باشد. </span><span title="Typically, these conditions will improve for a few days and without the need for medical assistance.">به طور معمول، این شرایط برای چند روز و بدون نیاز به کمک های پزشکی بهبود می یابد. </span><span title="The intestinal worm is another cause of pain.">کرم روده یکی دیگر از علل درد است. </span><span title="This is less common cause of pain during bowel movements.">این علت شایع درد ناشی از حرکت روده است. </span><span title="In this condition, the patient does not always have symptoms, but sometimes it may experience abdominal muscle cramps, persistent hunger, and in some cases diarrhea.">در این حالت، بیمار همیشه علائم ندارد، اما گاهی اوقات ممکن است گرفتگی عضلات شکم، گرسنگی مداوم و بعضی موارد اسهال را تجربه کند. </span><span title="Keep in mind that sexually transmitted diseases can also lead to infection in the intestine. ">به یاد داشته باشید که بیماری های منتقله از راه جنسی نیز ممکن است به عفونت در روده منجر شود.</span></span><br><span id="result_box" class="" lang="fa"><span title="Keep in mind that sexually transmitted diseases can also lead to infection in the intestine. "></span><span title="Pain during stool and injury ">درد در مدفوع و آسیب</span></span><br><span id="result_box" class="" lang="fa"><span title="Pain during stool and injury "></span></span><br><span id="result_box" class="" lang="fa"><span title="Pain during stool and injury "></span><span title="If you are injured in your intestine, you will experience pain during bowel movements.">اگر در روده خود زخمی شده اید، در هنگام حرکت روده احساس درد می کنید. </span><span title="Individuals who undergo radiation therapy for cancer may experience some internal bowel impairment.">افرادی که تحت پرتودرمانی برای سرطان قرار دارند ممکن است برخی از اختلالات روده داخلی را تجربه کنند. </span><span title="Also, some toxins and drugs can stimulate inflammatory reactions in the body and damage the internal wall of the intestine.">همچنین برخی از سموم و داروها می توانند واکنش های التهابی در بدن را تحریک کنند و به دیواره داخلی روده آسیب برسانند. </span><span title="Physical damage can also cause injury to the intestine, resulting in pain before premature bowel movements. ">آسیب فیزیکی نیز می تواند موجب آسیب به روده شود و موجب درد پس از زایمان زودرس شود.</span></span><br><span id="result_box" class="" lang="fa"><span title="Physical damage can also cause injury to the intestine, resulting in pain before premature bowel movements. "></span><span title="Pain in stool and impairment of immune system ">درد در مدفوع و اختلال در سیستم ایمنی بدن</span></span><br><span id="result_box" class="" lang="fa"><span title="Pain in stool and impairment of immune system "></span></span><br><span id="result_box" class="" lang="fa"><span title="Pain in stool and impairment of immune system "></span><span title="Painful bowel movements can be caused by an impairment of immune system.">حرکات روده تحریک پذیر می تواند ناشی از آسیب سیستم ایمنی بدن باشد. </span><span title="Causing inflammatory bowel disease can cause the formation of pain and ulcers in the intestinal wall.">ایجاد بیماری التهابی روده باعث ایجاد درد و زخم در دیواره روده می شود. </span><span title="It should be noted that inflammatory bowel disease can be of two different types, including Crohn's disease and ulcerative colitis.">لازم به ذکر است که بیماری التهابی روده می تواند از دو نوع مختلف باشد، از جمله بیماری کرون و کولیت زخمی. </span><span title="If not treated appropriately and on time, these conditions can lead to colon cancer. ">اگر به طور مناسب و در زمان مناسب درمان نشود، این شرایط می تواند به سرطان کولون منجر شود.</span></span><br><span id="result_box" class="" lang="fa"><span title="If not treated appropriately and on time, these conditions can lead to colon cancer. "></span><span title="Pain in the stool and circulatory problems ">درد در مدفوع و مشکلات گردش خون</span></span><br><span id="result_box" class="" lang="fa"><span title="Pain in the stool and circulatory problems "></span></span><br><span id="result_box" class="" lang="fa"><span title="Pain in the stool and circulatory problems "></span><span title="Poor circulation to the intestine can cause painful bowel movements.">گردش خون ضعیف به روده می تواند حرکات روده ای دردناک ایجاد کند. </span><span title="Restriction of the circulation to a tissue called ischemia is known and can affect any part of the intestine.">محدودیت گردش خون به یک بافت به نام ایسکمی شناخته شده است و می تواند بر روی هر بخشی از روده تأثیر بگذارد. </span><span title="Pain can also be caused by hemorrhoids or hemorrhoids, which affects the rectum.">درد همچنین می تواند توسط هموروئید یا هموروئید ایجاد شود که بر روی رکتوم تاثیر می گذارد. </span><span title="In these situations, pain is formed by swollen blood vessels that may develop tear.">در این حالت، درد با رگ های خونی خونی ایجاد می شود که ممکن است اشکی ایجاد کند. </span><span title="Finding blood in the stool is one of the symptoms of hemorrhoids.">پیدا کردن خون در مدفوع یکی از علائم هموروئید است.</span></span></div> text/html 2018-05-23T04:55:33+01:00 www.buy04.ir اسماعیل معینی علت و درمان التهاب دست و مچ دست و تاندون دست http://www.buy04.ir/post/9 <div class="post-content"> <h2 style="text-align: center;"><strong><span style="color: #ff0000;">علت و درمان <a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/hand-inflammation/">التهاب دست</a> و مچ دست و تاندون دست</span></strong></h2> <p style="text-align: center;"><strong><span style="color: #800000;">علت و درمان التهاب دست و مچ دست و تاندون دست در <a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com" title="سایت جسارت" target="_blank" class="csslink">سایت جسارت</a></span></strong></p> <p style="text-align: center;">التهاب دست , درمان التهاب دست , التهاب مچ دست , التهاب تاندون دست , التهاب پوست دست , التهاب انگشتان دست</p> <p style="text-align: center;"><a href="http://www.jesarat.com/hand-inflammation/"><img class="aligncenter wp-image-151513 size-full" title="التهاب دست" src="http://img.bisms.ir/2018/05/التهاب-دست.jpg" alt="التهاب دست , درمان التهاب دست , التهاب مچ دست , التهاب تاندون دست , التهاب پوست دست , التهاب انگشتان دست" width="444" height="297"></a></p> <p style="text-align: center;">به گزارش <a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com" title="سایت جسارت" target="_blank" class="csslink">سایت جسارت</a> التهاب دست بویژه در دست و پا بعلت عناصر مختلف، و مشخص ترین آن آسیب‌دیدگی است. سایر دلایل می‌تواند بیماری هایی که سبب جمع شدن آب در بافت های بدن و بی نظمی در گردش خون می‌شود از جمله: ورم مفاصل، اختلالات کلیه، بیماری‌های قلبی، <a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/%D9%87%D9%85%D9%87-%DA%86%DB%8C%D8%B2-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C" title="بارداری" target="_blank" class="csslink">بارداری</a>، تغییرات هورمونی، رژیم غذایی نامناسب و عدم فعالیت کافی باشد. اگر دستان شما مرتباً دچار تورم می‌شوند، باید به پزشک متخصص مراجعه کنید تا ریسک وجود بیماری‌های جدی را بررسی کند. در کنار آن با استفاده از این پیشنهادات تورم و ناراحتی را تا حدی کاهش دهید.</p> <h3 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><strong><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/hand-inflammation/">درمان التهاب دست با آب و یخ</a></strong></span></h3> <p style="text-align: center;">مقداری آب و یخ داخل یک کاسه بریزید. دستهایتان را تا مچ در بازه‌های زمانی ۱۰ دقیقه‌ای یا تا هر زمانی که می‌توانید تحمل کنید داخل کاسه فرو کنید. دست‌هایتان را به مدت ۵ دقیقه از آب بیرون بیاورید و سپس همین کار را تکرار کنید. این کار را به مدت یک ساعت برای نتیجه در درمان ورم دست انجام دهید. دمای سرد یخ باعث انقباض رگ‌ها و در نتیجه بازگشت خون و مایعات داخل دست به دستگاه گردش خون و خروج آنها از دست می‌شود. سپس با خارج کردن دست از داخل آب، خون گرم و اکسیژن‌دار به داخل دست جریان پیدا می‌کند و این روند را تشدید می‌کند. این کار در واقع تحریک مصنوعی گردش خون برای بازگشت به حالت طبیعی است. پس از اینکه کار به پایان رسید دست‌هایتان را با حوله خشک کنید.</p> <h3 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><strong><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/hand-inflammation/">درمان التهاب دست با حرکت بدنی</a></strong></span></h3> <p style="text-align: center;">روی یک صندلی رو به دیوار بنشینید. دست‌هایتان را بالای سر ببرید، به سمت دیوار خم شوید و کف دست‌ها را بر روی دیوار قرار دهید. تا هر زمانی که راحت هستید در این وضعیت بمانید. تکان دادن آهسته‌ی انگشتان برای کمک گرفتن از جاذبه در تحریک گردش خون نیز می‌تواند در درمان ورم دست مؤثر باشد. قرار دادن دست‌ها در ارتفاع، با یا بدون حرکت معمولاً بعنوان درمان تورم استفاده می‌شود.</p> <h3 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><strong><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/hand-inflammation/">درمان التهاب دست با تغییر رژیم غذایی</a></strong></span></h3> <p style="text-align: center;">رژیمتان را کنترل کنید. وجود <a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/table-salt" title="نمک" target="_blank" class="csslink">نمک</a> زیاد در رژیمتان می‌تواند باعث ایجاد مشکلات شود. همچنین منابع مخفی سدیم مانند غذاهای فراوری شده‌ی بسته‌بندی، گوشت‌های فرآوری شده، و حتی سس‌های کچاپ و دیپ می‌توانند ریشه‌ی مشکل باشند. مصرف این غذاها و نیز کافئین را برای درمان ورم دست هایتان کاهش دهید. بعنوان ادویه از ترکیب‌های گیاهی فصلی استفاده کنید و مصرف روزانه‌ی آب و میوه‌های تازه را افزایش دهید. افراد بسیاری فقط با رعایت این موارد بدون نیاز به مراقبت <a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/sms/%d9%be%d8%b2%d8%b4%da%a9%db%8c" title="پزشکی" target="_blank" class="csslink">پزشکی</a> توانسته‌اند تورم دستشان را درمان کنند.</p> <h3 style="text-align: center;"><strong><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/hand-inflammation/">درمان التهاب دست با خوردن دارو و ماساژ</a></span></strong></h3> <p style="text-align: center;">از داروهای بدون نیاز به تجویز مانند ایبوپروفن برای کاهش تورم و درد تا زمان مراجعه به پزشک استفاده کنید.استفاده از <a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/massage-massage" title="ماساژ" target="_blank" class="csslink">ماساژ</a> را برای درمان ورم دست امتحان کنید. با استفاده از یک دست، دست دیکر را با فشار تدریجی و آهسته ماساژ دهید. ماساژ را از نوک انگشتان شروع کنید و تا نزدیک کف دست ادامه دهید. پس از ماساژ‌ انگشتان، کف دست را نیز ماساژ‌ دهید و در آخر به ماساژ‌ مچ به سمت قلب بپردازید. سپس با دست دیگر این کار را بر روی دست مخالف تکرار کنید.</p> <h3 style="text-align: center;"><strong><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/hand-inflammation/">التهاب تاندون دست</a></span></strong></h3> <p style="text-align: center;">هر کسی می تواند دچار التهاب تاندون شود، اما در افراد بزرگسال به خصوص بعد از سن ۴۰ سالگی شایع تر است. با افزایش سن، تاندون نمی تواند فشار زیادی را تحمل کند و حالت کشسانی آن کمتر می شود و راحت تر پاره می شود. ممکن است چند هفته تا چند ماه طول بکشد تا التهاب تاندون برطرف شود که بستگی به شدت آن دارد تاندون یا زرد پی طناب ضخیمی است که استخوان را به ماهیچه وصل می کند. حرکت مکرر قسمتی از بدن باعث التهاب تاندون های آن قسمت می شود و یا در اثر یک آسیب جدی به وجود می آید.</p> <h3 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><strong><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/hand-inflammation/">علل التهاب تاندون دست</a></strong></span></h3> <p style="text-align: center;">– قرار گرفتن بدن در حالت نادرست هنگام کار در منزل یا محل کار، گرم نکردن (آماده نکردن) بدن قبل از ورزش و انجام ورزش های حرفه ای خطر ابتلا به التهاب تاندون را زیاد می کنند. – حالت غیر طبیعی یا بیماری استخوان یا مفصل، مثل کوتاه و بلند بودن پاها و یا التهاب مفصل (<a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/arthritis" title="آرتریت" target="_blank" class="csslink">آرتریت</a>) روی تاندون ها فشار وارد می کند. – عارضه ناشی از سایر بیماری ها مثل آرتریت روماتوئید، <a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/gout" title="نقرس" target="_blank" class="csslink">نقرس</a>، آرتریت پسوریازیس، اختلالات غده تیروئید و یا واکنش های غیر عادی داروها هم باعث التهاب تاندون ها می شود. – التهاب تاندون ها در افرادی که فقط در تعطیلی آخر هفته به سختی و زیاد ورزش می کنند، شایع است. – گاهی اوقات یک عفونت باعث التهاب تاندون ها می شود، به خصوص اگر عفونت ناشی از گازگرفتن دست و یا انگشت ها توسط سگ یا گربه باشد.</p> <h3 style="text-align: center;"><strong><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/hand-inflammation/">جلوگیری از التهاب دست</a></span></strong></h3> <p style="text-align: center;">برای جلوگیری از التهاب تاندون ها، نکات زیر را هنگام انجام فعالیت های روزانه خود رعایت کنید: – ابتدا به آرامی کار خود را انجام دهید و به تدریج میزان و شدت آن را افزایش دهید. – میزان فشار به تاندون را کم کنید و حرکات تکراری تاندون را کاهش دهید. – اگر دچار درد غیر عادی شدید کار خود را متوقف کنید و کار دیگری انجام دهید. – بعد از مدتی دوباره آن کار را انجام دهید و اگر درد دوباره شروع شد، دیگر آن روز آن کار را انجام ندهید.</p> <h3 style="text-align: center;">بیشتر بخوانید : <strong><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/hand-pain">دست درد</a></span> ♥ <span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/leg-pain">پا درد</a></span> ♥&nbsp;<span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/paronychia/">التهاب کنار ناخن</a></span> ♥&nbsp;<span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/inflammation-of-the-iris/">التهاب‌ عنبیه‌</a></span> ♥&nbsp;<span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/inflammation-tongue-glossitis/">التهاب زبان</a></span> ♥&nbsp;<span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/what-is-inflammation-eyelash/">التهاب پلک</a></span> ♥&nbsp;<span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/thyroid-inflammation/">التهاب تیروئید</a></span> ♥ <span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/hand-sleep/">تعبیر خواب دست</a> </span></strong><strong>♥ <span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/sole-and-heel-pain">درد کف پا</a></span></strong></h3> </div> text/html 2018-04-30T05:15:03+01:00 www.buy04.ir اسماعیل معینی بهار نارنج و بارداری http://www.buy04.ir/post/8 <div class="post-content"> <h2 style="text-align: center;"><strong><span style="color: #ff0000;">کمی بیشتر با خواص <a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/bahar-narenj-va-bardari/">بهار نارنج و بارداری</a> آشنا شوید</span></strong></h2> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">بهار نارنج و بارداری ،عرق بهار نارنج و بارداری،بهار نارنج بارداری،بهار نارنج در بارداری،شربت بهار نارنج و بارداری</span><span style="color: #0000ff;">،بهار نارنج برای بارداری،بهار نارنج دردوران بارداری،بهار نارنج و زن باردار،عرق بهار نارنج در بارداری،عرق بهار نارنج در دوران بارداری</span><span style="color: #0000ff;">،عرق بهار نارنج در بارداری،عرق بهار نارنج بارداری،عرق بهار نارنج برای بارداری،عرق بهار نارنج قبل از بارداری</span><span style="color: #0000ff;">،بهار نارنج در دوران بارداری،خوردن بهار نارنج در بارداری</span></p> <p style="text-align: center;"><a href="http://www.jesarat.com/bahar-narenj-va-bardari/"><img class="aligncenter" title="بهار نارنج و بارداری ، عرق بهار نارنج و بارداری ، بهار نارنج بارداری" src="http://img.bisms.ir/-000//1/5ae5a6599ddf2_jesarat.com-2018-04-29.jpg" alt="بهار نارنج و بارداری ، عرق بهار نارنج و بارداری ، بهار نارنج بارداری" width="300" height="300"></a></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">در این مطلب از <a class="csslink" style="color: #0000ff;" title="سایت جسارت" href="http://www.jesarat.com" target="_blank" rel="noopener">سایت جسارت</a> به خواص بهار نارنج و بارداری می پردازیم.امیدواریم این مطلب مورد توجه شما سروران گرامی قرار گیرد.</span></p> <h3 style="text-align: center;"><strong><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/bahar-narenj-va-bardari/">خواص بهار نارنج و بارداری</a></span></strong></h3> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">بهار نارنج شکوفه بسیار زیبا و خوشبوی درخت نارنج است که در فصل بهار می‌روید و</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;"> بویی بسیار دلنشین دارد و در فصل های پاییز و زمستان، جای خود را به میوه نارنج می‌‌دهد.</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">شکوفه‌های بهار نارنج در همان فصل بهار چیده شده و پس از خشک شدن</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;"> در عطاری‌ها به فروش می‌رسند. از جمله کاربردهای این شکوفه، استفاده از آن در پخت مربا،</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;"> شربت و به صورت عرق گیاهی است و همچنین به صورت دمنوش هم طعم بسیار خوبی دارد .</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">مهم‌ترین و مطرح‌ترین خاصیت دارویی عرق گرفته شده از شکوفه‌های درخت نارنج،</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;"> تاثیر آن روی سیستم عصبی بدن است که به اندازه زیادی آرامش بخش و کنترل کننده هیجانات عصبی می‌باشد. </span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">کاربرد دارویی این گل به‌ همان صورت گل خشک و به ‌خصوص عرق در طب گیاهی است .</span></p> <div class="row"> <div class="col-xs-36 sub-p"> <div class="subtitle" style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">بهار نارنج این قدر در پیشگیری از اضطراب مفید است که در برخی منابع با دیازپام مقایسه شده است.</span></div> </div> </div> <h3 style="text-align: center;"><strong><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/bahar-narenj-va-bardari/">تاثیر بهار نارنج و بارداری</a></span></strong></h3> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">بهار نارنج این قدر در پیشگیری از اضطراب مفید است که در برخی منابع با دیازپام مقایسه شده است.</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">با این حال زنان در دوران بارداری بایستی نسبت به مصرف بهار نارنج و عصاره و عرق آن محتاط باشند.</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">این توصیه یک عضو هیئت علمی دانشگاه علوم کشاورزی ساری بوده است.</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">برخلاف برخی داروهای گیاهی، درباره مصرف بهار نارنج و عرق یا عصاره آن، نکته خاصی </span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">در منابع علمی یا طب سنتی موجود نیست و لذا همین مسئله می طلبد زنان حامله بیشتر در مصرف این گیاه دارویی احتیاط کنند.</span></p> <p>بیشتر بخوانید :</p> <h2><strong><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/خواص-علف-چای-هزار-چشم-بارداری/">علف چای (هزار چشم)</a></span></strong></h2> <h2><strong><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/خواص-عرق-بهار-نارنج-و-خواص-آن/">عرق بهار نارنج و خواص آن</a></span></strong></h2> <h2><strong><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/روش-و-آموزش-کاشت-به-لیمو-در-گلخانه/">کاشت به لیمو</a></span></strong></h2> <h2><strong><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/آشنایی-با-فواید-جوانه-ماش-برای-مو-و-پوست/">فواید جوانه ماش</a></span></strong></h2> <p style="text-align: center;"><a href="http://www.jesarat.com/bahar-narenj-va-bardari/"><img class="aligncenter" title="بهار نارنج و بارداری ، عرق بهار نارنج و بارداری ، بهار نارنج بارداری" src="http://img.bisms.ir/-000//1/5ae5a65a6d0e1_jesarat.com-2018-04-29.jpg" alt="بهار نارنج و بارداری ، عرق بهار نارنج و بارداری ، بهار نارنج بارداری" width="300" height="200"></a></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #993300;">بارداری یک دوران حساس در زندگی مادران است. این دوران با سختی های زیادی همراه است و</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #993300;"> نیاز به مراقبت و مدارا دارد. یکی از مشکلاتی که در دوران بارداری گریبان گیر مادران باردار می شود ، </span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #993300;">مشکلات روحی و نا آرامی های جسمانی است.</span></p> <h3 style="text-align: center;"><strong><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/bahar-narenj-va-bardari/">مصرف بهار نارنج و بارداری</a></span></strong></h3> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">بهارنارنج بهترین داروی گیاهی برای رفع ناآرامی‌های جسمی و روحی دوران بارداری است و</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;"> این داروی گیاهی با توجه به خاصیت‌های مفید فراوان می‌تواند جایگزین خوبی برای داروهای شیمیایی در دوران بارداری باشد.</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">با توجه به خاصیت آرامش بخش و ضد افسردگی بهار نارنج، زنان باردار می‌توانند</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;"> با مصرف روزانه یک لیوان دم نوش یا عرق آن ضربان قلب را تنظیم کنند و</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;"> اضطراب و افسردگی را به تدریج از بین ببرند تا آرامش سابق به آنها بازگردد.</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">مصرف بهار نارنج برای همه افراد و در سنین مختلف محدودیت ندارد زیرا </span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">عوارضی برای استفاده از این داروی گیاهی مشاهده نشده است اما با توجه به خاصیت افزایش فشار خون برای افرادی که </span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">دچار پرفشاری خون همراه با بیماری قلبی هستند، مصرف زیاد آن توصیه نمی‌شود.</span></p> <p style="text-align: center;"><a href="http://www.jesarat.com/bahar-narenj-va-bardari/"><img class="aligncenter" title="بهار نارنج و بارداری ، عرق بهار نارنج و بارداری ، بهار نارنج بارداری" src="http://img.bisms.ir/-000//1/5ae5a65b056a2_jesarat.com-2018-04-29.jpg" alt="بهار نارنج و بارداری ، عرق بهار نارنج و بارداری ، بهار نارنج بارداری" width="300" height="184"></a></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #993300;">برخی پزشکان که علاقه مند به طب سنتی هستند، معتقدند که تفاوتی در خواب آور بودن بهارنارنج و دیازپاک وجود ندارد. </span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #993300;">برای رفع بی‌خوابی در زنان باردار مصرف دیازپام که دارویی شیمیایی است، ممنوع است و عوارضی مانند لب شکری </span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #993300;">(ایجاد شکاف در لب نوزاد) و کام شکری (ایجاد شکاف در دهان نوزاد) ایجاد می‌کند؛ </span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #993300;">بنابراین استفاده از داروی گیاهی بهارنارنج برای خواب بهتر در زنان باردار توصیه می‌شود.</span></p> <h3 style="text-align: center;"><strong><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/bahar-narenj-va-bardari/">بهار نارنج و بارداری</a></span></strong></h3> <p dir="RTL" style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;"><span lang="FA">از آن جایی که در دوران بارداری، زنان از نظر جسمی و روحی دچار تغییرات بسیاری می</span><span lang="FA">‌</span><span lang="FA">شوند،</span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;"><span lang="FA"> ممکن است بسیاری از زنان از این دوران خاطره خوبی نداشته باشند. به دلیل خاصیتهای شگفت آور</span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;"><span lang="FA"> عرق بهار نارنج در رفع ناآرامی های جسمی و روحی، امروزه این عرق مورد توجه بسیاری از زنان باردار قرار گرفته است.</span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;"><span lang="FA"> اما استفاده بیش از حد از عرق بهار نارنج ممکن است سلامتی را به خطر بیندازد. </span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;"><span lang="FA">به همین دلیل مصرف آن در طی بارداری و شیردهی باید با احتیاط صورت بگیرد.</span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;"><span lang="FA"> از آن جایی که زنان در طول بارداری مجاز به مصرف بسیاری از داروهای شیمیایی نمی باشند</span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;"><span lang="FA">، استفاده محدود از عرق بهار نارنج در این دوران مشکلی ایجاد نمی</span><span lang="FA">‌</span><span lang="FA">کند.</span></span></p> <p><a href="http://www.jesarat.com/bahar-narenj-va-bardari/"><img class="aligncenter" title="بهار نارنج و بارداری ، عرق بهار نارنج و بارداری ، بهار نارنج بارداری" src="http://img.bisms.ir/-000//1/5ae5a65b957d0_jesarat.com-2018-04-29.jpg" alt="بهار نارنج و بارداری ، عرق بهار نارنج و بارداری ، بهار نارنج بارداری" width="300" height="186"></a></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #993300;">مقادیر بالای ویتامین C موجود در نارنج باعث افزایش جذب آهن شده و برای درمان کم خونی در زنان باردار مفید می باشد.</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #993300;">تاکنون در مورد عوارض جانبی نارنج برای زنان باردار و جنین در دوران بارداری و </span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #993300;">شیردهی تحقیقات انجام نشده اما بهتر است در این دوران از مصرف زیاد نارنج خودداری کنید.</span></p> <h1 style="text-align: center;"><strong><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/bahar-narenj-va-bardari/">بهار نارنج و بارداری</a></span></strong></h1> <p>بیشتر بخوانید :</p> <h2><strong><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/مصرف-آلو-خورشتی-در-بارداری/">آلو خورشتی در بارداری</a></span></strong></h2> <h2><strong><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/multiple-sclerosis/">ام اس چیست</a></span></strong></h2> <h2><strong><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/serke-va-sarmakhordegi/"> سرکه و سرماخوردگی</a></span></strong></h2> <h2><strong><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/داروی-گیاهی-یبوست-شدید-کودکان">یبوست شدید</a></span></strong></h2> </div> text/html 2018-04-10T00:12:04+01:00 www.buy04.ir اسماعیل معینی ریشه کاسنی http://www.buy04.ir/post/7 <div class="post-content"> <h2 style="text-align: center;"><strong><span style="color: #ff0000;">خواص و تاثیر مصرف <a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/reshe-kasni/">ریشه کاسنی</a> برای درمان و بهبود سلامتی</span></strong></h2> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">ریشه کاسنی ،ریشه کاسنی و پسرزایی،ریشه کاسنی و تعیین جنسیت،ریشه کاسنی خواص،ریشه کاسنی در تعیین جنسیت،</span><span style="color: #0000ff;">ریشه کاسنی در بارداری،ریشه کاسنی برای بارداری،ریشه کاسنی فواید،ریشه کاسنی برای پوست،ریشه کاسنی گرم یا سرد،</span><span style="color: #0000ff;">خواص ریشه کاسنی،خواص ریشه کاسنی برای پوست،خواصیت ریشه کاسنی،خواص ریشه کاسنی چیست،</span></p> <p><a href="http://www.jesarat.com/reshe-kasni/"><img class="aligncenter" title="ریشه کاسنی ، ریشه کاسنی و پسرزایی ، ریشه کاسنی و تعیین جنسیت" src="http://img.bisms.ir/-000//1/5acb52a97b7f7_jesarat.com-2018-04-9.jpg" alt="ریشه کاسنی ، ریشه کاسنی و پسرزایی ، ریشه کاسنی و تعیین جنسیت" width="350" height="263"></a></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">در این مطلب از <a class="csslink" style="color: #0000ff;" title="سایت جسارت" href="http://www.jesarat.com" target="_blank" rel="noopener">سایت جسارت</a> به ریشه کاسنی می پردازیم.امیدواریم این مطلب مورد توجه شما سروران گرامی قرار گیرد.</span></p> <h3 style="text-align: center;"><strong><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/reshe-kasni/">انواع کاسنی</a></span></strong></h3> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;"><b>کاسنی معمولی</b> (نام علمی: ‎Cichorium intybus L. به زبان ترکی: چیرتلیق)</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;"> گیاهی است از راسته گل مینا (Asterales) تیره گل‌ستاره‌ای‌ها (Asteraceae) از رده کاسنی‌ها (Cichorium).</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;"> از این گیاه دو گونه کِشتی و چهار تا شش گونه وحشی موجود است. نوع وحشی آن تا یک متر و نوع پرورش یافته آن تا دو متر هم رشد می‌کند. </span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">کاسنی انواع مختلفی دارد سه نوع آن معروف است. کاسنی بری که به tansy شهرت دارد در ایران نمی‌روید.</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;"> کاسنی زرد که به گل قاصدک شهرت دارد و در طب قدیم ایران به نام ترخشقون نام برده‌اند در بیشتر نواحی ایران پراکندگی دارد و کاسنی معمولی.</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">کاسنی معمولی، یک گیاه دارویی پایا با گل‌های آبی یا ارغوانی است. </span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">کاسنی در اصل بومی جهان قدیم است و بعداً در قاره آمریکا نیز به‌صورت گیاه خودروی کنار جاده‌ای درآمده‌است.</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;"> منشأ اصلی این گیاه اروپای مرکزی، مناطق غربی و مرکزی آسیا و شمال آفریقا است و</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;"> پراکندگی وسیعی در نواحی مختلف ایران به خصوص شهرستان اقلید، آذربایجان و مناطق کوهستانی خراسان دارد.</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;"> به آب و هوای خنک، آفتابی یا کمی سایه نیاز دارد و گرمای شدید تابستان را تحمل نمی‌کند.</span></p> <h3 style="text-align: center;"><strong><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/reshe-kasni/">خواص ریشه کاسنی</a></span></strong></h3> <div style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">ماسک ضد جوش: یک قاشق مربا خوری از پودر برگ کاسنی را مقداری در آب بجوشانید،</span></div> <div style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;"> سپس کمی از آب غلیظ را صاف کرده و با ۲ قاشق سوپخوری ماست مخلوط کرده و خوب بهم بزنید و به محل جوشها بمالید.</span></div> <div style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">روشن کننده پوست: سه قاشق غذا خوری از آب کاسنی له شده را با ۲ قاشق غذاخوری عسل مخلوط کنید و</span></div> <div style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;"> خوب بهم بزنید سپس روزی سه بار (صبح، ظهر، عصر) کمی از آن را به پوست بمالید و خوب ماساژ دهید.</span></div> <div style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">شاداب کننده: ۲۰ گرم برگ کاسنی تازه را با ۲۰ گرم برگ شاهتره تازه مخلوط کرده و در هاون بکوبید و له کنید. </span></div> <div style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">سپس یک قاشق سوپخوری ژل کتیرای نیمه غلیظ مخلوط کرده، خوب بهم بزنید و به صورت بمالید.</span></div> <div style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">ماسک زیبایی: برای تهیه ماسک زیبایی کاسنی را بکوبید و آب آن را بگیرید و با سفیده تخم مرغ مخلوط کنید،</span></div> <div style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;"> پس از یک ربع ساعت آن را با آب ساده بشویید. این ماسک غدد را تحریک می کند و برای مبتلایان به امراض جلدی و اگزما مناسب است.</span></div> <div>بیشتر بخوانید :</div> <div> <h2><strong><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/بهار-نارنج-و-به-لیمو/">بهار نارنج و به لیمو</a></span></strong></h2> <h2><strong><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/در-مورد-خاصیت-پیاز/">خاصیت پیاز</a></span></strong></h2> <h2><strong><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/مضرات-و-خواص-کشمش-سبز-در-بارداری/">خواص کشمش سبز</a></span></strong></h2> <h2><strong><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/عکس-و-خواص-گیاه-کاسنی-چیست/">کاسنی چیست</a></span></strong></h2> </div> <p style="text-align: center;"><a href="http://www.jesarat.com/reshe-kasni/"><img class="aligncenter" title="ریشه کاسنی ، ریشه کاسنی و پسرزایی ، ریشه کاسنی و تعیین جنسیت" src="http://img.bisms.ir/-000//1/5acb52aa158a5_jesarat.com-2018-04-9.jpg" alt="ریشه کاسنی ، ریشه کاسنی و پسرزایی ، ریشه کاسنی و تعیین جنسیت" width="350" height="160"></a></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #993300;">عصاره ریشه کاسنی به دلیل خواص آرامش بخش به خواب راحت کمک می کند و از بسیاری از قرص های خواب آور سالم تر است.</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #993300;"> کاهش استرس و اضطراب خطر ابتلا به بیماری های قلبی، عدم توازن هورمون ها، مرض بیخوابی، زوال عملکرد شناختی و پیری زودرس تا حدودی تقلیل می دهد.</span></p> <h3 style="text-align: center;"><strong><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/reshe-kasni/">ریشه کاسنی</a></span></strong></h3> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">ریشه کاسنی در باز کردن و روان شدن اخلاط بسیار مؤثر است. </span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">ریشه کاسنی، مجاری گوارشی را پاک می‌کند و بهترین تصفیه‌کننده خون است.</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;"> ریشه کاسنی در از بین بردن ورم احشا خیلی مؤثر است. </span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">ریشه کاسنی بهترین دارو برای آب آوردن شکم است ریشه کاسنی برای تقویت معده، </span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">زیاد کردن ادرار و رفع درد مفاصل و یرقان مفید است و مشکلات صفراوی را بر طرف می‌کند. </span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">کاسنی در ازدیاد نطفه موثر است و انسان را از ابتلا به قولنج محفوظ نگه می‌دارد و توان و نیروهای بدنی را تجدید می‌کند. </span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">این گیاه در ضعف اعصاب، ضعف چشم و فشار خون مفید است. قلب، کلیه و کبد را فعال و با نشاط می‌کند. </span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">گیاه کاسنی دارای خواص ضد التهابی می باشد که به همین دلیل موجب کاهش درد های مفصلی می شود.</span></p> <p><a href="http://www.jesarat.com/reshe-kasni/"><img class="aligncenter" title="ریشه کاسنی ، ریشه کاسنی و پسرزایی ، ریشه کاسنی و تعیین جنسیت" src="http://img.bisms.ir/-000//1/5acb52aab69d4_jesarat.com-2018-04-9.jpg" alt="ریشه کاسنی ، ریشه کاسنی و پسرزایی ، ریشه کاسنی و تعیین جنسیت" width="350" height="227"></a></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #993300;">براساس تحقیقات دراین گیاه ویتامین ها و املاح معدنی چون روی، منیزیم، منگنز، کلسیم، فولیک اسید آهن و پتاسیم،</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #993300;"> ویتامین A، B6، C، E و ویتامین K وجود دارد که همگی برای بدن ضروری و مفید هستند.</span></p> <h3 style="text-align: center;"><strong><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/reshe-kasni/">تاثیر مصرف ریشه کاسنی</a></span></strong></h3> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">ریشه کاسنی مقوی معده و ضد نفخ بوده و ادرار را زیاد می‌کند. از این رو در دفع سموم معمولی بدن از طریق ادرار فعالیت می‌کند.</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">&nbsp;تصفیه کننده بسیار خوبی برای خون بوده و ملین (برطرف کننده یبوست ) است.</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">&nbsp;مصرف جوشانده ریشه کاسنی زایمان را آسان می‌کند.</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">&nbsp;در درمان تبهای کهنه ، درد مفاصل و استسقا بسیار مؤثر است.</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">&nbsp;باعث زیادشدن شیر مادران می‌شود.</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">&nbsp;ریشه کاسنی در سایر موارد، خواصی شبیه برگ کاسنی داشته و مقدار خوراک آن از گرد ساییده سه‌ونیم تا ۵ گرم و جوشانده آن از ۱۵ تا ۴۵ گرم است.</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">&nbsp;مجاری ادرار، کلیه و گوارش را زهکشی کرده و پاک می‌کند.</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">&nbsp;در بیماری دیفتری، چنانچه آب حاصل از جوشانده ریشه کاسنی را با آب خیارچنبر و یا آب توت سیاه مخلوط کرده و</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;"> غرغره کنید، میکروب دیفتری کشته شده و از توسعه پرده سفید حلق جلوگیری می‌کند.</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">&nbsp;دم کرده ریشه آن برای تحریک غدد هاضمه مؤثر است.</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">&nbsp;در التهاب معده و در استفراغهای صفراوی آب کاسنی را با سکنجبین میل نمایید.</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">در مواقعی که ریشه و برگ کاسنی در دسترس نیست، می‌توانید از عرق کاسنی استفاده کنید.</span></p> <p style="text-align: center;"><a href="http://www.jesarat.com/reshe-kasni/"><img class="aligncenter" title="ریشه کاسنی ، ریشه کاسنی و پسرزایی ، ریشه کاسنی و تعیین جنسیت" src="http://img.bisms.ir/-000//1/5acb52ab62cd7_jesarat.com-2018-04-9.jpg" alt="ریشه کاسنی ، ریشه کاسنی و پسرزایی ، ریشه کاسنی و تعیین جنسیت" width="350" height="467"></a></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #993300;">عصاره کاسنی موجب کاهش رشد تومورهای سرطانی شده ، </span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #993300;">گزارشات اخیر حاکی از آن است که شهد موجود در کاسنی از کیفیتی برخوردار بوده که</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #993300;">اجازه رشد به تومورها را نداده و از خواص آنتی اکسیدانی بالایی برخوردار است. پلی فنول ها کاسنی،</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #993300;"> تاثیرات مثبتی بر پیشگیری از انواع مختلف سرطان از جمله سرطان سینه و سرطان های مرتبط با روده را دارد.</span></p> <h1 style="text-align: center;"><strong><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/reshe-kasni/">ریشه کاسنی</a></span></strong></h1> <p>بیشتر بخوانید :</p> <h2><strong><span style="color: #ff0000;"> <a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/کاکائو-و-سرماخوردگی/">کاکائو و سرماخوردگی</a></span></strong></h2> <h2><strong><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/خواص-آلو-بخارا-در-بارداری">آلو بخارا</a></span></strong></h2> <h2><strong><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/خواص-زنجبیل-برای-مردان-در-باروری/">خواص زنجبیل برای مردان</a></span></strong></h2> <h2><strong><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/طرز-تهیه-آش-گندم-و-شیر-و-ماسک/">گندم و شیر</a></span></strong></h2> </div> text/html 2018-02-26T14:49:19+01:00 www.buy04.ir اسماعیل معینی علف خرس http://www.buy04.ir/post/6 <div class="post-content"> <h2 style="text-align: center;"><strong><span style="color: #ff0000;">آشنایی با خواص <a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/خواص-گیاه-علف-خرس-و-خواص-علف-خرس">علف خرس</a> در بارداری و لاغری چیست</span></strong></h2> <p style="text-align: center;"><span style="color: #800000;"><strong>آشنایی با <a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/خواص-گیاه-علف-خرس-و-خواص-علف-خرس" title="خواص علف خرس" target="_blank" class="csslink">خواص علف خرس</a> در <a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/%D9%87%D9%85%D9%87-%DA%86%DB%8C%D8%B2-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C" title="بارداری" target="_blank" class="csslink">بارداری</a> و <a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/لاغری" title="لاغری" target="_blank" class="csslink">لاغری</a> چیست در <a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com" title="سایت جسارت" target="_blank" class="csslink">سایت جسارت</a></strong></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">علف خرس,علف خرس چیست؟,<a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B5-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%81-%D8%AE%D8%B1%D8%B3/" title="گیاه علف خرس" target="_blank" class="csslink">گیاه علف خرس</a>,<a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%81-%D8%AE%D8%B1%D8%B3-%D9%87%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%B9%DA%A9%D8%B3/" title="درخت علف خرس" target="_blank" class="csslink">درخت علف خرس</a>,خواص گیاه علف خرس</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">علف خرس گیاهی است که در زمستان که غذا و علوفه کمیاب است فراوان دیده می شود و در دسترس است و همه ما را یاد ضرب المثل پول علف خرس نیست می اندازد.در ادامه در مورد این گیاه صحبت خواهیم کرد.عده ای علف خرس را <a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B5-%D8%B2%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%A7%D9%84%DA%A9" title="زالزالک" target="_blank" class="csslink">زالزالک</a> می دانند و عده دیگر آن را گیاهی مجزا قبول دارند<br> </span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #008000;"><strong>آشنایی با خواص علف خرس در بارداری و لاغری چیست</strong></span></p> <p style="text-align: center;"><a href="http://www.jesarat.com/خواص-گیاه-علف-خرس-و-خواص-علف-خرس"><span style="color: #0000ff;"><img class="alignnone wp-image-137467 size-full" title="علف خرس , خواص علف خرس , گیاه علف خرس , خواص دارویی علف خرس" src="http://img.bisms.ir/2018/01/alafe-khers.jpg" alt="علف خرس , خواص علف خرس , گیاه علف خرس , خواص دارویی علف خرس" width="350" height="218"></span></a></p> <h3 style="text-align: center;"><strong><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B5-%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%81-%D8%AE%D8%B1%D8%B3-%D9%88-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B5-%D8%B9%D9%84%D9%81-%D8%AE%D8%B1%D8%B3">علف خرس</a></span></strong></h3> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">در این مطلب از <a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com" title="سایت جسارت" target="_blank" class="csslink">سایت جسارت</a> به خواص گیاه علف خرس و خواص آن می پردازیم.امیدواریم این مطلب مورد توجه شما سروران گرامی قرار گیرد.</span><span style="color: #0000ff;">این گیاه را از برگ های خشک شده ی گیاهی به نام آرکتوستوفیلوس اوااورسی به دست می آورند. این گیاه دارویی به صورت درختچه ی همیشه سبز بوده و بومی اروپای مرکزی , شمال آمریکا و کانادا می باشد.</span></p> <h3 style="text-align: center;" align="right"><strong><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B5-%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%81-%D8%AE%D8%B1%D8%B3-%D9%88-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B5-%D8%B9%D9%84%D9%81-%D8%AE%D8%B1%D8%B3">علف خرس چیست؟</a></span></strong></h3> <p style="text-align: center;" align="right"><span style="color: #0000ff;">گل‌های این گیاه به صورت ۳ تا ۱۲ تایی درون دستجات کوتاه، انتهایی و آویزان قرار دارند. این گیاه با دانه‌های انعطاف‌پذیر، خزنده، به <a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/colors" title="رنگ" target="_blank" class="csslink">رنگ</a> قرمز <a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/coffee" title="قهوه" target="_blank" class="csslink">قهوه</a>‌ای و به طول تا ۱/۵ متر می‌باشد. برگ‌های علف های خرس متناوب، چرمی و قاشقی بوده، دارای حاشیه کامل و کمی‌ برگشته و دمبرگ کوتاه هستند. برگ‌های آن بسیار تلخ و قابض، از Vaccinium macrocarpon به واسطه رگبرگ‌های شبکه‌ای و نقطه‌های غیر غده‌ای سطح زیرین برگ‌ها قابل تشخیص هستند.</span></p> <h3 style="text-align: center;" align="right"><strong><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B5-%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%81-%D8%AE%D8%B1%D8%B3-%D9%88-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B5-%D8%B9%D9%84%D9%81-%D8%AE%D8%B1%D8%B3">گیاه علف خرس</a></span></strong></h3> <p style="text-align: center;" align="right"><span style="color: #0000ff;">ترکیبات موجود در گیاه دارویی علف های خرس : علف های خرس دارای مشتقات هیدروکینون که قسمت اعظم آن اربوتین ( 5 تا 15 درصد) و مقدار کمی متیل آربوتین می باشد. همچنین این گیاه دارویی دارای مقداری تانن که بیشترازنوع اسیدگالیک واسیدالاژیک است می باشد.دیگرمواد موجود دراین گیاه دارویی عبارتند از: اسیدکینیک , اسیداورسولیک و فلاونهایی مانند کورستین.</span></p> <h3 style="text-align: center;" align="right"><strong><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B5-%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%81-%D8%AE%D8%B1%D8%B3-%D9%88-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B5-%D8%B9%D9%84%D9%81-%D8%AE%D8%B1%D8%B3">درخت علف خرس</a></span></strong></h3> <p style="text-align: center;" align="right"><span style="color: #0000ff;">برای تهیه <a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/tea" title="چای" target="_blank" class="csslink">چای</a>، روی ۲/۵ گرم قطعات خرد شده یا پودر ریز گیاه، آب <a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/purulent-acne-treatment-for" title="جوش" target="_blank" class="csslink">جوش</a> ریخته شود (یک قاشق چایخوری برابر ۲/۵ گرم گیاه می‌باشد) یا آن که این گیاه را در آب سرد ریخته، سپس سریعاً به دمای جوش رسانده و پس از ۱۵ دقیقه صاف شود. این چای ممکن است حاوی حدود ۳۰ درصد از این گیاه همراه با سایر داروها باشد. در صورت بالا بودن میزان علف های خرس در چای، جهت پایین آوردن میزان تانن موجود در آن می‌بایست گیاه را به مدت ۶ تا ۱۲ ساعت در آب سرد خیساند.</span></p> <h3 style="text-align: center;" align="right"><strong><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B5-%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%81-%D8%AE%D8%B1%D8%B3-%D9%88-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B5-%D8%B9%D9%84%D9%81-%D8%AE%D8%B1%D8%B3">خواص گیاه علف خرس</a></span></strong></h3> <p style="text-align: center;" align="right"><span style="color: #0000ff;">موارد مصرف گیاه دارویی علف های خرس : عمل آنتی سپتیکی آربوتن هنگامی ظاهرمی گردد که ادرار دارای پی اچ قلیایی باشد چون دراین محیط آربوتین هیدرولیز شده وبه هیدروکینون تبدیل می شود. کورستین موجود در این گیاه دارویی دارای اثر ادرارآورمی باشد و در <a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/%d8%b9%d9%81%d9%88%d9%86%d8%aa-%d8%a7%d8%af%d8%b1%d8%a7%d8%b1%db%8c" title="عفونت های ادراری" target="_blank" class="csslink">عفونت های ادراری</a> مورد مصرف دارد.درمصرف زیاد آن باید احتیاط نمود چون هیدروکینون ایجاد مسمومیت می نماید. برگ های این گیاه را می توان به صورت جوشانده مورد مصرف قرارداد. به طورکلی امروزه این گیاه دارویی را به عنوان مدر و قابض (ضد <a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/diarrhea" title="اسهال" target="_blank" class="csslink">اسهال</a>) مصرف می کنند</span></p> <h3 style="text-align: center;" align="right"><strong><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B5-%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%81-%D8%AE%D8%B1%D8%B3-%D9%88-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B5-%D8%B9%D9%84%D9%81-%D8%AE%D8%B1%D8%B3">موارد&nbsp; مصرف علف خرس</a></span></strong></h3> <ul style="text-align: center;"><li><span style="color: #0000ff;">تانن‌های موجود در این گیاه قابض بوده، فنول گلوکوزیدها و آگلیکون‌های مربوط که در این گیاه یافت می‌گردند، ضد باکتری هستند.</span></li><li><span style="color: #0000ff;">از برگ‌های این گیاه، به ویژه گونه‌های viscida و A.patula &nbsp;به عنوان نوعی عامل سفید کننده پوست استفاده می‌شود.</span></li><li><span style="color: #0000ff;">نوعی فرآورده حاصل از این گیاه دارای نوعی اثر پیشگیری از التهاب عود کننده <a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/gravel" title="مثانه" target="_blank" class="csslink">مثانه</a> می‌باشد. اگرچه علف خرس داروی انتخابی جهت مداوای <a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/cystitis" title="التهاب مثانه" target="_blank" class="csslink">التهاب مثانه</a> نیست، لیکن دارای نوعی اثر احتمالی در پیشگیری از عفونت‌های عود کننده دستگاه ادراری می‌باشد.</span></li><li><span style="color: #0000ff;">محققان استفاده از این گیاه را به عنوان نوعی عامل ادرارآور تأیید نموده‌اند.</span></li><li><span style="color: #0000ff;">عفونت‌های مجاری ادرار: از این گیاه برای درمان بیماری‌های التهابی مجاری آوران دستگاه ادراری استفاده می‌شود.</span></li><li><span style="color: #0000ff;">در طب سنتی این گیاه برای درمان انواع ناراحتی‌های ادراری – تناسلی و مجاری صفراوی به کار برده می‌شود</span></li><li><br></li></ul> <h3 style="text-align: center;"><strong><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B5-%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%81-%D8%AE%D8%B1%D8%B3-%D9%88-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B5-%D8%B9%D9%84%D9%81-%D8%AE%D8%B1%D8%B3">موارد منع مصرف علف خرس&nbsp;</a></span></strong></h3> <ul style="text-align: center;"><li><span style="color: #0000ff;">اشخاص مبتلا به اختلالات کلیوی، اختلالات توام با تحریک دستگاه گوارشی و نیز افراد دارای اسیدی نمی‌بایست این گیاه را مصرف نمایند. همچنین این گیاه نباید توأم با ترکیبات اسیدی‌کننده ادرار که موجب کاهش اثر ضد باکتری آن می‌شود، تجویز گردد.</span></li><li><span style="color: #0000ff;">زنان باردار، مادران شیرده و کودکان زیر ۱۲ سال نباید از این گیاه استفاده نمایند.</span></li><li><span style="color: #0000ff;">اشخاص مبتلا به <a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/food-allergies" title="حساسیت" target="_blank" class="csslink">حساسیت</a> معدی ممکن است در صورت مصرف فراورده‌های حاصل از این گیاه که حاوی مقدار زیادی تانن است، دچار <a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/vomit/" title="تهوع" target="_blank" class="csslink">تهوع</a>، <a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/vomit" title="استفراغ" target="_blank" class="csslink">استفراغ</a> و <a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/stomach-ache" title="معده درد" target="_blank" class="csslink">معده درد</a> شوند.</span></li><li><span style="color: #0000ff;">امکان بروز صدمات کبدی ناشی از مصرف دراز مدت این گیاه به ویژه در کودکان وجود دارد.</span></li><li><span style="color: #0000ff;">بیمارانی که از مکمل‌های واجد آهن استفاده می‌کنند، می‌بایست بین زمان مصرف گیاه مزبور و دارو به مدت ۱ تا ۲ ساعت <a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/%d8%a7%d8%b3-%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d8%b3-%d9%81%d8%a7%d8%b5%d9%84%d9%87-%d9%88-%d8%ac%d8%af%d8%a7%db%8c%db%8c" title="فاصله" target="_blank" class="csslink">فاصله</a> بیندازند.</span></li><li><span style="color: #0000ff;">می‌بایست از مصرف همزمان فرآورده‌های تهیه شده از این گیاه و ترکیباتی که موجب اسیدی شدن ادرار می‌گردند اجتناب گردد.</span></li><li><span style="color: #0000ff;">مصرف بیش از حد این گیاه موجب بروز التهاب و تحریک غشاء مخاطی مجاری ادرار و مثانه می‌شود.</span></li></ul> <h3 style="text-align: center;"><strong><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B5-%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%81-%D8%AE%D8%B1%D8%B3-%D9%88-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B5-%D8%B9%D9%84%D9%81-%D8%AE%D8%B1%D8%B3">خواص علف خرس</a></span></strong></h3> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">زالزالک گیاهی با طبع سرد و خشک است. استفاده از این میوه باعث افزایش جریان خون در سرخرگ های کرونر قلب میشود و مصرف آن مانع از <a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/heart-attack" title="سکته قلبی" target="_blank" class="csslink">سکته قلبی</a> میشود و ناراحتی قلبی را تا حدود زیادی بهبود میبخشد. این میوه سرشار از منابع غنی از ویتامین C هست و <a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/what-is-blood-pressure" title="فشار خون" target="_blank" class="csslink">فشار خون</a> را تا حدودی پایین می آورد.</span></p> <h3 style="text-align: center;"><strong><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B5-%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%81-%D8%AE%D8%B1%D8%B3-%D9%88-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B5-%D8%B9%D9%84%D9%81-%D8%AE%D8%B1%D8%B3">خواص دارویی علف خرس</a></span></strong></h3> <p style="text-align: center;"><span class="text4" style="color: #0000ff;">زالزالک دارای گونه های مختلفی می باشد و ما فقط مشخصات یک گونه آن را توضیح می دهیم. درختچه ای است با خارهای کوتاه به طول یک سانتی متر و ارتفاع درختچه در حدود 7 متر و شاخه های جوان آن خزی و سپس صاف و سفیدمایل به قهوه ای می شود.<br> برگ هایش بادبزنی شکل تخم مرغی که قسمت انتهای آن معمولاّ به قسمت های عمیقی تقسیم و به چند قسمت منشعب می شود. میوه ی آن گوشتی، گرد، زرد مایل به سرخی، به قطر 2 – 5/1 سانتی متر و دارای چندین هسته است. طعم آن ترش و شیرین می باشد. </span></p> <h3 style="text-align: center;"><strong><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B5-%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%81-%D8%AE%D8%B1%D8%B3-%D9%88-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B5-%D8%B9%D9%84%D9%81-%D8%AE%D8%B1%D8%B3">خواص دارویی و گیاهی علف خرس</a></span></strong></h3> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">علف های خرس از آن باب گویند که شدیدا مورد علاقه خرس هست و در اواخر پاییز <a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/%d8%a7%d8%b3-%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d8%b3-%d8%aa%d9%86%d9%87%d8%a7%db%8c%db%8c-%d9%88-%d8%af%d9%84%d8%aa%d9%86%da%af%db%8c" title="تنها" target="_blank" class="csslink">تنها</a> میوه فراوان در جنگل همین میوه است که در دسترس پرنده و چرنده قرار دارد و ضرب المثل پول علف خرس نیست زین بابت است که این گیاه بدون دهقان و زحمت بعمل می آید .</span></p> <h1 style="text-align: center;"><strong><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B5-%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%81-%D8%AE%D8%B1%D8%B3-%D9%88-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B5-%D8%B9%D9%84%D9%81-%D8%AE%D8%B1%D8%B3">علف خرس</a></span></strong></h1> </div> text/html 2018-02-21T14:30:58+01:00 www.buy04.ir اسماعیل معینی چگونه جوانه ماش درست کنیم http://www.buy04.ir/post/5 <div class="post-content"> <h2 style="text-align: center;"><strong><span style="color: #ff0000;">چند راهکار ساده برای اینکه <a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/how-to-make-a-mash-bud">چگونه جوانه ماش درست کنیم</a> به سرعت</span></strong></h2> <p style="text-align: center;"><span style="color: #800000;"><strong>چند راهکار ساده برای اینکه چگونه جوانه <a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/خواص-ماش-بارداری-کودکان-مو" title="ماش" target="_blank" class="csslink">ماش</a> درست کنیم به سرعت در <a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com" title="سایت جسارت" target="_blank" class="csslink">سایت جسارت</a></strong></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">چگونه <a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/javaneh-mash" title="جوانه ماش" target="_blank" class="csslink">جوانه ماش</a> درست کنیم,طرز درست کردن جوانه <a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/خواص-ماش-در-بارداری" title="ماش" target="_blank" class="csslink">ماش</a> ,در منزل جوانه ماش تهیه کنید,طرز تهیه جوانه ماش,در منزل&nbsp;چگونه جوانه ماش درست کنیم , در خانه&nbsp;چگونه جوانه ماش درست کنیم ,&nbsp;چگونه جوانه ماش درست کنم ,&nbsp;چگونه جوانه ماش درست کنم&nbsp; در منزل ,&nbsp;چگونه جوانه ماش درست کنم در خانه , روش درست کردن جوانه ماش در منزل</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #008000;"><strong>چند راهکار ساده برای اینکه چگونه جوانه ماش درست کنیم به سرعت</strong></span></p> <p style="text-align: center;"><a href="http://www.jesarat.com/how-to-make-a-mash-bud/"><img class="alignnone" title="چگونه جوانه ماش درست کنیم , چگونه جوانه ماش درست کنیم , طرز تهیه جوانه ماش" src="http://img.bisms.ir/-000//1/5a5782d64f849_bisms.ir-2018-01-11.jpg" alt="چگونه جوانه ماش درست کنیم , چگونه جوانه ماش درست کنیم , طرز تهیه جوانه ماش" width="300" height="199"></a></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">در این مطلب از <a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com" title="سایت جسارت" target="_blank" class="csslink">سایت جسارت</a> به کار چگونه جوانه ماش درست کنیم می پردازیم.امیدواریم این مطلب مورد توجه شما سروران گرامی قرار گیرد.شاید برایتان جالب باشد که خواص حبوبات پس از جوانه‌زدن به بیشترین مقدار ممکن می‌رسد. جوانه‌ی حبوبات مانند <a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/lentil/" title="عدس" target="_blank" class="csslink">عدس</a> و ماش سرشار از <a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/enzyme" title="آنزیم" target="_blank" class="csslink">آنزیم</a>‌ها، پروتئین‌ها، ویتامین‌ها و مواد معدنی هستند. هنگامیکه از جوانه‌ی حبوبات صحبت می‌کنیم، اغلب جوانه‌ی ماش را درنظر می‌آید چون از بقیه معروفتر است و بیش از دیگر جوانه‌ها استفاده می‌شود. اما از تمام حبوبات و دانه‌های دیگر را می‌توان جوانه تهیه کرد، مثلاً می‌توان از دانه‌ی آلفاآلفا (یونجه)، دانه‌ی آفتابگردان، انواع <a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/bean" title="لوبیا" target="_blank" class="csslink">لوبیا</a>، و <a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/chickpea" title="نخود" target="_blank" class="csslink">نخود</a> استفاده کرد. در فرآیند جوانه‌زدن مواد درون دانه‌ها تغییر می‌کند: نشاسته تبدیل به گلوکز و فروکتوز می‌شود، پروتئین با کمک آنزیم‌های درون دانه، هضم می‌شود و تبدیل به آمینو اسید میشود و پروتئین‌های قابل هضم برای ما در می‌آید، و آب، ویتامین‌ها و مواد معدنی درون دانه افزایش می‌یابد. جوانه‌ی حبوبات قرن‌هاست که به دلیل فواید غذایی و خواص دارویی مورد استفاده قرارمی‌گیرد. جوانه‌ها را می‌توان به صورت خام خورد یا آب آنها را گرفت و یا کمی پخت و سپس میل کرد . در هر صورت خوردن جوانه حبوبات را نباید <a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/sms-faramoshi-7/" title="فراموش" target="_blank" class="csslink">فراموش</a> کرد<br> </span></p> <h3 style="text-align: center;"><strong><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/how-to-make-a-mash-bud/">چگونه جوانه ماش درست کنیم</a></span></strong></h3> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">همانطور که گفته شد جوانه های مختلف دارای اسیدهای آمینه، اسیدهای چرب، قند طبیعی و مقدار زیادی املاح معدنی هستند و </span><span style="color: #0000ff;">اگر چند نوع آن با هم خورده شوند می توان گفت که همه مواد ضروری بدن را به آن رسانده ایم و بدن را از انواع ویتامین ها و پروتئین بی نیاز می کند.باورکردنی نیست که چنین مواد غذایی ارزانی تا این حد از لحاظ ارزش غذایی کامل و مفید باشند. </span><span style="color: #0000ff;">به هنگام مصرف جوانه ها، دیگر نگران نخواهید بود که آلوده به کود، سم شیمیایی یا سایر موادآلوده باشد، زیرا این مواد حیات بخش به دست و زیر نظر خود ما تهیه شده اند.درست کردن جوانه ماش برای ما خیلی مهم و مفید است تا بتوانیم براحتی خودمان این جوانه را درست کنیم و استفاده نماییم<br> </span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #993300;">دانه هایی که بیش از همه برای تهیه جوانه مناسب هستند، عبارتند از: ماش، عدس، <a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/wheat" title="گندم" target="_blank" class="csslink">گندم</a>، <a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/barley" title="جو" target="_blank" class="csslink">جو</a>، شنبلیله، تخمه <a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/pumpkin" title="کدو" target="_blank" class="csslink">کدو</a>، <a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/sesame" title="کنجد" target="_blank" class="csslink">کنجد</a>، آفتاب گردان و <a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/soy-beans" title="سویا" target="_blank" class="csslink">سویا</a>.البته جوانه ماش بهترین و پرکاربردترین جوانه است ولی در کل جوانه های یاد شده بسیار مقوی و مفید هستند برای بدن<br> </span></p> <h3 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><strong><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/how-to-make-a-mash-bud/">چگونه در منزل جوانه ماش درست کنیم</a></strong></span></h3> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">در جوانه عدس و ماش دو ماده وجود دارد که وقتی وارد بدن می شوند، سلول های سرطانی را به تدریج از بین می برند. </span><span style="color: #0000ff;">جوانه سویا از لحاظ ارزش غذایی با گوشت رقابت می کند و ضررهای گوشت را نیز ندارد، همچنین از لحاظ وجود ویتامین C، رقیب <a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/tomato" title="گوجه فرنگی" target="_blank" class="csslink">گوجه فرنگی</a> است.</span><span style="color: #0000ff;">از میان جوانه ها، دانه سویا بسیار مغذی است.پس به طور کلی می توانیم نتیجه بگیریم جوانه ها فواید زیادی دارند<br> </span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #008000;"><strong>چند راهکار ساده برای اینکه چگونه جوانه ماش درست کنیم به سرعت</strong></span></p> <p style="text-align: center;"><a href="http://www.jesarat.com/how-to-make-a-mash-bud/"><img class="alignnone" title="چگونه جوانه ماش درست کنیم , چگونه جوانه ماش درست کنیم , طرز تهیه جوانه ماش" src="http://img.bisms.ir/-000//1/5a5782d727bcb_bisms.ir-2018-01-11.jpg" alt="چگونه جوانه ماش درست کنیم , چگونه جوانه ماش درست کنیم , طرز تهیه جوانه ماش" width="300" height="173"></a></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #993300;">می توانید دانه ی هر نوع سبزی را سبز و سپس مصرف کنید.( به جز <a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/potato" title="سیب زمینی" target="_blank" class="csslink">سیب زمینی</a>، گوجه فرنگی و <a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/blackeyed-pea" title="لوبیا چشم بلبلی" target="_blank" class="csslink">لوبیا چشم بلبلی</a> که مسموم کننده اند).دانه ماش حدودا 10 تا 18 ساعت به خیس خوردن احتیاج دارد.</span></p> <h3 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><strong><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/how-to-make-a-mash-bud/">طرز تهیه جوانه ماش در منزل</a></strong><br> </span></h3> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">برای تهیه جوانه چیزهایی که لازم دارید یک شیشه خالی، کمی آب و کمی دانه است. </span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">البته می توانید جوانه ها را درست مانند سبزه عید نوروز تهیه کنید و پس از دیده شدن جوانه های کوچک سبز ، آن را مصرف کنید.</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;"> وقتی دانه را در آب خیس می کنید، آنزیم های موجود در آن که تا آن زمان به صورت غیرفعال در دانه وجود داشتند، فعال می شوند و </span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">نشاسته موجود در دانه تبدیل به قند می شود.</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;"> پروتئین تبدیل به اسیدهای آمینه می شود و چربی اشباع مبدل به اسید چرب می شود. </span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">این فعالیت آنزیمی در جوانه، باعث تحریک فعالیت های آنزیمی در بدن انسان و سلامت و نشاط می گردد.</span></p> <h3 style="text-align: center;"><span style="color: #008000;"><strong>چند راهکار ساده برای اینکه چگونه جوانه ماش درست کنیم به سرعت</strong></span></h3> <p style="text-align: center;"><a href="http://www.jesarat.com/how-to-make-a-mash-bud/"><img class="alignnone" title="چگونه جوانه ماش درست کنیم , چگونه جوانه ماش درست کنیم , طرز تهیه جوانه ماش" src="http://img.bisms.ir/-000//1/5a5782d82d0ca_bisms.ir-2018-01-11.jpg" alt="چگونه جوانه ماش درست کنیم , چگونه جوانه ماش درست کنیم , طرز تهیه جوانه ماش" width="300" height="225"></a></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #800000;">ماش ویژگی های متفاوتی دارد و یکی از مواد غذایی ای است که تقریبا از نظر مواد مغذی متعادل به شمار می رود. ولی وجود برخی از مواد مغذی در آن، ویژگی خاصی را به این ماده غذایی می دهد. از جمله اینکه میزان اسیدفولیک آن بسیار بالاست بنابراین خوردن ماش برای پیشگیری از بیماری های قلبی-عروقی بسیار مفید است. پتاسیم ماش نیز فراوان است؛ پس مصرفش به افرادی که مبتلا به پرفشاری خون هستند، توصیه می شود. ماش از نظر منگنز و سلنیوم که خاصیت آنتی اکسیدانی دارند نیز غنی است و خوردن آن موجب پیشگیری از بیماری های مزمن می شود.</span></p> <h4 style="text-align: center;"><strong><span style="color: #0000ff;">مواد و وسایلی که برای تهیه جوانه ماش احتیاج دارید:</span></strong></h4> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">دانه ماش را از شب تا صبح در آب خیس کنید و آن را در جای نیم گرمی قرار دهید.<br> </span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">تقریبا به 250 گرم ماش احتیاج دارید.</span></p> <p style="text-align: center;"><span id="Label1" style="color: #0000ff;"> بهتر است پوست روی ماش را قبل از مصرف کردن جدا نمائید. </span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">&nbsp;پس از خیساندن و آب کش کردن، آن را به آرامی زیر شیر آب بگیرید و سپس بگذارید در همان آب کش، کاملاً آبش جدا شود تا نپوسد.</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">&nbsp;آن را در شیشه و یا سینی کوچک بریزید و پارچه مرطوبی روی آن بکشید و هر صبح و شب عمل شستن( به آرامی ) و آب کش کردن را تکرار کنید.</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;"> در تابستان وقتی هوا خیلی گرم است عمل شستن را سه بار در شبانه روز تکرار کنید.</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;"> در تمام این مدت ظرف را در محلی تاریک و نسبتاً گرم نگاه دارید. توجه کنید که باید اندکی آب در انتهای دانه ها وجود داشته باشد.</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">&nbsp;اگر حرارت محیط حدود 22 درجه سانتی گراد و محل آن تاریک باشد، دانه خیلی زود جوانه می زند.</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;"> بسته به نوع دانه، بین سه تا پنج روز و گاهی بیشتر می توانید جوانه را از تاریکی درآورید و پشت پنجره رو به آفتاب بگذارید. </span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">جوانه را همیشه مرطوب نگاه دارید تا اندکی بیشتر رشد کند ( آب کش کردن را فراموش نکنید).</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">&nbsp;پس از یک تا دو روز ماندن در جلوی نور خورشید، جوانه آماده مصرف است. </span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #003300;">جوانه ماش سرشار از مواد مغذی بوده و انرژی‌زای واقعی است.بهتر است بدانید جوانه‌ ماش ترد و خوشمزه بوده و طعم آن کمی شیرین است و هضم آن نسبت به ماش پخته شده راحت‌تر صورت می‌گیرد.</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #008000;"><strong>چند راهکار ساده برای اینکه چگونه جوانه ماش درست کنیم به سرعت</strong></span></p> <p><a href="http://www.jesarat.com/خواص-جوانه-ماش"><img class="wp-image-19387 size-full aligncenter" title="جوانه ماش ، خواص جوانه ماش , جوانه ماش در بارداری , طرز تهیه جوانه ماش" src="http://img.bisms.ir/2015/12/Mung-bean-sproutsbisms.ir-4.jpg" alt="جوانه ماش ، خواص جوانه ماش , جوانه ماش در بارداری , طرز تهیه جوانه ماش" width="350" height="350"></a></p> <h3 style="text-align: center;"><strong><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B5-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%85%D8%A7%D8%B4/">جوانه ماش</a></span></strong></h3> <p style="text-align: center;"><span style="color: #003300;">در واقع چینی‌ها و هندی‌ها از این جوانه در بسیاری از موارد <a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/sms/%d8%a2%d8%b4%d9%be%d8%b2%db%8c" title="آشپزی" target="_blank" class="csslink">آشپزی</a> و نیز موارد درمانی بیشتر استفاده می‌کنند.به عنوان مثال برای مصارف درمانی در سم‌زدایی بدن و خاصیت ادرارآور بودن آن استفاده می‌ نمایند.بهتر است بدانید که جوانه ماش سرشار از ویتامین c است که این مقدار در ماش پخته وجود ندارد. جوانه ماش انرژی‌زای واقعی بوده و سرشار از مواد مغذی می باشد.جوانه‌های ماش برعکس دیگر سبزی‌جات که هرچه بیشتر رسیده می‌شوند خواص تغذیه‌ای آن‌ها کاهش می‌یابد، خواص خود <a style="color: #003300;" href="http://www.jesarat.com/%D8%B1%D8%A7/">را</a> تا زمانی که به مصرف برسند حفظ می‌نمایند.</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">آن را یک بار دیگر به آرامی آب کش کنید و در ظرفی دربسته ای در یخچال نگه دارید و به تدریج مصرف کنید.</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">اگر بخواهید پوسته روی بعضی از جوانه ها ( مانند ماش یا سویا ) را از آن ها جدا کنید، جوانه آماده شده را در کاسه ای بریزید و آن را پر از آب کنید. </span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">سپس به آرامی آن را هم بزنید. پوسته ها روی آب می آیند، ولی بهتر است پوسته ها را از جوانه ها جدا نکنید، </span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">زیرا همین پوسته ها دارای مقدار زیادی فیبر هستند که برای کار دستگاه گوارش بسیار مفیدند.</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">بعضی از دانه ها مانند عدس، سویا، نخود، و مانند آن را یکی دو بار در روز زیر و رو کنید تا همه آنها هوا بگیرند و جوانه بزنند.</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">بعضی دانه ها زودتر و برخی دیرتر جوانه می زنند، ولی اگر دانه کهنه باشد جوانه نمی زند.</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;"> همیشه بهترین نوع دانه را بخرید و تا آنجا که ممکن است دانه هایی را بخرید که به آنها سموم نباتی نزده اند.</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">بدین گونه انواع مختلف موادمعدنی را با خوردن جوانه ها به بدن خود می رسانید. </span><span style="color: #993300;">&nbsp;</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #008000;"><strong>چند راهکار ساده برای اینکه چگونه جوانه ماش درست کنیم به سرعت</strong></span></p> <p style="text-align: center;"><a href="http://www.jesarat.com/how-to-make-a-mash-bud/"><img class="aligncenter" title="چگونه جوانه ماش درست کنیم , چگونه جوانه ماش درست کنیم , طرز تهیه جوانه ماش" src="http://img.bisms.ir/-000//1/5a5782d94ffea_bisms.ir-2018-01-11.jpg" alt="چگونه جوانه ماش درست کنیم , چگونه جوانه ماش درست کنیم , طرز تهیه جوانه ماش" width="300" height="204"></a></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #800000;">خواص حبوبات پس از جوانه زدن به بیشترین مقدار ممکن می رسد. جوانه ی حبوبات سرشار از آنزیم ها، پروتئین ها، ویتامین ها و مواد معدنی هستند. هنگامی که از جوانه ی حبوبات صحبت می کنیم، اغلب جوانه ی ماش را درنظر می آید، که بیش از دیگر جوانه ها استفاده می شود. اما از تمام حبوبات و دانه های دیگر را می توان جوانه تهیه کرد، مثلاً می توان از دانه ی آلفاآلفا (یونجه)، دانه ی آفتابگردان، انواع لوبیا، و نخود استفاده کرد. در فرآیند جوانه زدن مواد درون دانه ها تغییر می کند:نشاسته تبدیل به گلوکز و فروکتوز می شود، پروتئین با کمک آنزیم های درون دانه، هضم می شود و تبدیل به آمینو اسید و پروتئین های قابل هضم برای ما در می آید، و آب، ویتامین ها و مواد معدنی درون دانه افزایش می یابد. جوانه ی حبوبات قرن هاست که به دلیل فواید غذایی و خواص دارویی مورد استفاده قرارمی گیرد. جوانه ها را می توان به صورت خام خورد یا آب آنها را گرفت و یا کمی پخت و سپس میل کرد.</span></p> <h3 style="text-align: center;"><strong><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/how-to-make-a-mash-bud/">چگونه در منزل جوانه ماش درست کنیم</a></span></strong></h3> <div style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">از این جوانه روزانه ۳ تا 5 قاشق به همراه <a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/decoration-photos-model" title="سالاد" target="_blank" class="csslink">سالاد</a> میل نمائید. </span></div> <div style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">وجود ویتامین C بالا در جوانه ماش باعث ایمن سازی بدن در مقابل بیماریهای مختلف می شود. این جوانه برای رفع <a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/%D8%B9%D9%84%D9%84-%D9%88-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%A6%D9%85-%DA%A9%D9%85-%D8%AE%D9%88%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D9%85-%D8%AE%D9%88%D9%86%DB%8C" title="کم خونی" target="_blank" class="csslink">کم خونی</a> در کودکان بسیار مفید است.</span></div> <h1 style="text-align: center;"><strong><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/how-to-make-a-mash-bud/">چگونه جوانه ماش درست کنیم</a></span></strong></h1> </div> text/html 2018-02-16T16:22:39+01:00 www.buy04.ir اسماعیل معینی گلچین زیباترین شعر در مورد دوستت دارم http://www.buy04.ir/post/4 <p dir="RTL" style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;" lang="AR-SA">به‌ زنگ‌ بی‌هنگامِ تلفن‌</span></p> <p dir="RTL" style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;" lang="AR-SA">با خبری‌ گوار یا ناگوار<br> </span></p> <h3 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><strong><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/گلچین-شعر-در-مورد-دوستت-دارم">شعری در مورد دوست داشتن</a></strong></span></h3> <p dir="RTL" style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;" lang="AR-SA">و من‌ تو را دوست‌ می‌دارم‌</span></p> <p dir="RTL" style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;" lang="AR-SA">چرا که‌ دوست‌ می‌دارم‌ زندگی‌ را</span></p> <p dir="RTL" style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;" lang="AR-SA">آب‌ را و رؤیا را</span></p> <p dir="RTL" style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;" lang="AR-SA">بوییدن‌ نامه‌ را</span></p> <p dir="RTL" style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;" lang="AR-SA">سلام سپیده‌ و عطش‌ اطلسی‌ را</span></p> <p dir="RTL" style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;" lang="AR-SA">زنگ‌ تلفن‌ و اخم‌ عابر را</span></p> <p dir="RTL" style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;" lang="AR-SA">ماه‌ را و پنجره‌ را</span></p> <h3 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><strong><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/گلچین-شعر-در-مورد-دوستت-دارم">شعری در مورد دوست داشتن زیاد</a></strong></span></h3> <p dir="RTL" style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">مرا ببخش اگر دوستت دارم</span></p> <p dir="RTL" style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">و کاری از دستم بر نمی‌آید</span></p> <h3 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><strong><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/گلچین-شعر-در-مورد-دوستت-دارم">شعری در مورد دوست داشتن</a></strong></span></h3> <p dir="RTL" style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;" lang="AR-SA">همه چیزمان شرطی شده</span></p> <p dir="RTL" style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;" lang="AR-SA">زنگ بزنی، زنگ می‌زند</span></p> <p dir="RTL" style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;" lang="AR-SA">پیغام بدهی، پیغام می‌دهد</span></p> <p dir="RTL" style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;" lang="AR-SA">دلت تنگ شود، دلش تنگ می‌شود<br> </span></p> <p dir="RTL" style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;" lang="AR-SA">فقط این دوست داشتنِ لعنتی‌ست</span></p> <p dir="RTL" style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;" lang="AR-SA">که شاملِ هیچ بند و تبصره‌ای نمی‌شود</span></p> <h3 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><strong><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/گلچین-شعر-در-مورد-دوستت-دارم">شعری زیبا در مورد دوستت دارم</a></strong></span></h3> <p dir="RTL" style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;" lang="AR-SA">سکوت کرده‌ام و صدایم</span></p> <p dir="RTL" style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;" lang="AR-SA">زندانبانِ زنی ست</span></p> <p dir="RTL" style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;"><span lang="AR-SA">که می‌خواهد بگوید</span><span dir="LTR">:</span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align: center;"><span dir="LTR" style="color: #0000ff;">«دوستت دارم»</span></p> <h3 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><strong><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/گلچین-شعر-در-مورد-دوستت-دارم">شعر نو در مورد دوست داشتن</a></strong></span></h3> <p dir="RTL" style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;" lang="AR-SA">ببخشید که دوستت دارم</span></p> <p dir="RTL" style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;" lang="AR-SA">ببخشید که ناگهان پیدایم شد</span></p> <p dir="RTL" style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;" lang="AR-SA">ببخشید که حس خوبی به تو دارم</span></p> <p dir="RTL" style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;" lang="AR-SA">ببخشید که بد بودم، کم بودم، یا دیر رسیدم</span></p> <p dir="RTL" style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;" lang="AR-SA">که انتظار زیادی از تو دارم</span></p> <h3 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><strong><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/گلچین-شعر-در-مورد-دوستت-دارم">شعر نو در باره دوست داشتن</a></strong></span></h3> <p dir="RTL" style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;" lang="AR-SA">دوستت داشتم</span></p> <p dir="RTL" style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;" lang="AR-SA">دوستت دارم</span></p> <p dir="RTL" style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;" lang="AR-SA">و دوستت خواهم داشت</span></p> <h3 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><strong><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/گلچین-شعر-در-مورد-دوستت-دارم">شعر نو در مورد دوستت دارم</a></strong></span></h3> <p dir="RTL" style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;" lang="AR-SA">من ناگزیرم از دوست داشتن</span></p> <p dir="RTL" style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;" lang="AR-SA">باد اگر بایستد</span></p> text/html 2018-02-15T03:54:20+01:00 www.buy04.ir اسماعیل معینی مصرف و خوردن آلو خشک در بارداری و شیردهی http://www.buy04.ir/post/3 <div class="post-content"> <h2 style="text-align: center;"><strong><span style="color: #ff0000;">مصرف و خوردن <a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/dried-plums-4/">آلو خشک در بارداری</a> و شیردهی</span></strong></h2> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">در این مطلب از <span style="color: #ff0000;"><strong><a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com" title="سایت جسارت" target="_blank" class="csslink">سایت جسارت</a></strong></span> به مصرف و خوردن <strong><span style="color: #ff0000;"><a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/dried-plums" title="آلو خشک" target="_blank" class="csslink">آلو خشک</a></span></strong> در <strong><span style="color: #ff0000;"><a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/%D9%87%D9%85%D9%87-%DA%86%DB%8C%D8%B2-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C" title="بارداری" target="_blank" class="csslink">بارداری</a></span></strong> و شیردهی می پردازیم.امیدواریم این مطلب مورد توجه شما سروران گرامی قرار گیرد.</span><span style="color: #0000ff;">آلو خشک حاوی میزان قابل توجهی مواد معدنی( آهن، منیزیم، پتاسیم) و ویتامین‌های E ،C و پیش ساز ویتامین A است که از سلول‌ها در برابر رادیکال‌های آزاد محافظت کرده و مانع از تخریب آن‌ها می‌شوند.آلو خشک دارای خواص زیادی است و می توان خواص آن را برای سلامتی بدن مفید دانست و این خواص برای سلامت فیزیکی بدن مناسب می باشند. از جمله خواص آلو خشک می توان به خاصیت ضد <strong><span style="color: #ff0000;"><a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/what-is-constipation-disease" title="یبوست" target="_blank" class="csslink">یبوست</a></span></strong> آلو خشک اشاره کرد که برای افرادی که معمولا دچار این مشکل می شوند به عنوان پیشنهاد خوبی مطرح می گردد.در میوه های خشک شده تقریباً تمام محتوای آب آن از طریق روش خشک کردن حذف شده است.میوه در طی این فرآیند منقبض، کوچک و پر انرژی می شود.<a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/raisin" title="کشمش" target="_blank" class="csslink">کشمش</a> رایج ترین نوع است و پس از آن <a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/date" title="خرما" target="_blank" class="csslink">خرما</a>، آلو، <a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/common-fig" title="انجیر" target="_blank" class="csslink">انجیر</a> و <a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/apricot" title="زردآلو" target="_blank" class="csslink">زردآلو</a> هستند.دیگر انواع میوه های خشک نیز در دسترس هستند گاهی اوقات شیرین و به شکل قند پوشیده شده می باشد این میوه ها عبارت از <a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/mangifera-indica" title="انبه" target="_blank" class="csslink">انبه</a>، <a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/pineapple" title="آناناس" target="_blank" class="csslink">آناناس</a>، <a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/cornelian-cherry" title="زغال اخته" target="_blank" class="csslink">زغال اخته</a>، <a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/banana" title="موز" target="_blank" class="csslink">موز</a> و <a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/apple" title="سیب" target="_blank" class="csslink">سیب</a> می باشد.میوه های خشک را می توان برای مدت بسیار طولانی تر از میوه های تازه نگهداری کرد و به ویژه در سفرهای طولانی که یخچال در دسترس نیست می تواند یک میان وعده مفید باشد.میوه خشک شده شامل ریز مغذی ها، فیبر و آنتی اکسیدان ها می باشد و به طور کلی خواص پایدارتری نسبت به میوه های تر دارند<br> </span></p> <h3 style="text-align: center;"><span style="color: #008000;">مصرف و خوردن آلو خشک در بارداری و شیردهی</span></h3> <div style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;"><a href="http://www.jesarat.com/dried-plums-4/"><img class="alignnone" title="آلو خشک در بارداری , مصرف آلو خشک در بارداری , خوردن آلو خشک در بارداری , آلو خشک در دوران بارداری" src="http://img.bisms.ir//2016/10/bisms.ir-2016-10-2.png" alt="آلو خشک در بارداری , مصرف آلو خشک در بارداری , خوردن آلو خشک در بارداری , آلو خشک در دوران بارداری" width="327" height="165"></a></span></div> <div style="text-align: center;"> <h3><strong><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/dried-plums-4/">آلو خشک در بارداری</a></span></strong></h3> </div> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">آلو خشک از پیر شدن سلول های شما جلوگیری می کند. ویتامین‌ها و مواد مغذی موجود در آن برای حفظ خاصیت ارتجاعی پوست و محدود کردن <strong><span style="color: #ff0000;"><a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/china-facial-wrinkles" title="چین و چروک" target="_blank" class="csslink">چین و چروک</a></span></strong>‌های پوستی فوق‌العاده‌اند.آلو خشک معروف است به این خاصیت که سبب حفظ خاصیت ارتجاعی در پوست می شود و در نهایت نمی گذارد که چین و چروک ها زود در پوست اتفاق بیفتد.پس می توانیم ادعا کنیم که این ماده از پیری جلوگیری می کند و این خاصیت آن ثابت شده است<br> </span></p> <h3 style="text-align: center;"><span style="color: #008000;">مصرف و خوردن آلو خشک در بارداری و شیردهی</span></h3> <div style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;"><a href="http://www.jesarat.com/dried-plums-4/"><img class="alignnone" title="آلو خشک در بارداری , مصرف آلو خشک در بارداری , خوردن آلو خشک در بارداری , آلو خشک در دوران بارداری" src="http://img.bisms.ir//2016/10/5_bisms.ir-2016-10-2.jpg" alt="آلو خشک در بارداری , مصرف آلو خشک در بارداری , خوردن آلو خشک در بارداری , آلو خشک در دوران بارداری" width="300" height="199"></a></span></div> <div style="text-align: center;"> <h3 style="text-align: center;"><strong><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/dried-plums-4/">خوردن آلو خشک در بارداری</a></span></strong></h3> </div> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">این خاصیت آلو خشک از فیبرهای موجود در آن ناشی می شود. آلو خشک دارای فیبر زیادی است: در 100 گرم آلو خشک 7 گرم یا به اندازه بلغور <strong><span style="color: #ff0000;"><a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/barley" title="جو" target="_blank" class="csslink">جو</a></span></strong> دو سر فیبر وجود دارد. در تغذیه وجود فیبر برای از بین بردن اشتها ضروری است. از ویتامین های موجود در آلو خشک نمی توان صرفنظر کرد که شامل ویتامین هایی ماند کلسیم و منیزیم و آهن به مقدرا مناسبی می باشد. میوه های خشک با داشتن خواص زیاد می توانند در دوران بارداری نیز مورد استفاده قرار بگیرند مگر این که توصیه خاص <strong><span style="color: #ff0000;"><a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/sms/%d9%be%d8%b2%d8%b4%da%a9%db%8c" title="پزشکی" target="_blank" class="csslink">پزشکی</a></span></strong> در این مورد وجود داشته باشد.</span></p> <h3 style="text-align: center;"><span style="color: #008000;">مصرف و خوردن آلو خشک در بارداری و شیردهی</span></h3> <div style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;"><a href="http://www.jesarat.com/dried-plums-4/"><img class="alignnone" title="آلو خشک در بارداری , مصرف آلو خشک در بارداری , خوردن آلو خشک در بارداری , آلو خشک در دوران بارداری" src="http://img.bisms.ir//2016/10/24_bisms.ir-2016-10-2.jpg" alt="آلو خشک در بارداری , مصرف آلو خشک در بارداری , خوردن آلو خشک در بارداری , آلو خشک در دوران بارداری" width="300" height="246"></a></span></div> <div style="text-align: center;"> <h3 style="text-align: center;"><strong><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/dried-plums-4/">آلو خشک در دوران بارداری</a></span></strong></h3> </div> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;"> برای اینکه به میل شدید خود برای خوردن غلبه کنید،&nbsp; را در برخی از غذاهای تان بگنجانید. همچنین می توانید این میوه خشک را به عنوان چاشت میل کنید. دکتر فرانک سینگر، متخصص تغذیه، خاطر نشان می کند اگر دچار یبوست نیستید، از مصرف زیاد در روز بپرهیزید تا دچار اختلالات مربوط به روده نشوید.</span></p> <h3 style="text-align: center;"><span style="color: #008000;">مصرف و خوردن آلو خشک در بارداری و شیردهی</span></h3> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">افراد سیگاری بیشتر از دیگران به این دست میوه ها نیاز دارند؛&nbsp;آنتی اکسیدان این دست میوه ها بهترین گزینه برای بیماران و به ویژه افراد سیگاری است در نتیجه مصرف این میوه ها افراد شادابی و نشاط خود را بازمی‌یابند.</span></p> <h2 style="text-align: center;"><strong><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/dried-plums-4/">آلو خشک در بارداری</a></span></strong></h2> </div> text/html 2018-02-09T14:01:35+01:00 www.buy04.ir اسماعیل معینی گل نرگس نماد چیست http://www.buy04.ir/post/2 <div class="post-content"> <h2 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><strong>نماد گلها و <a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/گل-نرگس-نماد-چیست-همراه-عکس/">گل نرگس نماد چیست</a> همراه عکس</strong></span></h2> <p style="text-align: center;"><span style="color: #800000;"><strong>نماد گلها و <a class="csslink" style="color: inherit; text-decoration: none;" title="گل نرگس نماد چیست" href="http://www.jesarat.com/%DA%AF%D9%84-%D9%86%D8%B1%DA%AF%D8%B3-%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%AF-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D9%87%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%B9%DA%A9%D8%B3/" target="_blank" rel="noopener">گل نرگس نماد چیست</a> همراه <a class="csslink" style="color: inherit; text-decoration: none;" title="عکس" href="http://www.jesarat.com/sms/photos" target="_blank" rel="noopener">عکس</a> در <a class="csslink" style="color: inherit; text-decoration: none;" title="سایت جسارت" href="http://www.jesarat.com" target="_blank" rel="noopener">سایت جسارت</a></strong></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;"><a class="csslink" style="color: inherit; text-decoration: none;" title="گل نرگس" href="http://www.jesarat.com/daffodil" target="_blank" rel="noopener">گل نرگس</a> نماد چیست ؟ ,گل نرگس نشانه چیست,گل نرگس سمبل چیست,گل نرگس در ادبیات نماد چیست,گل نرگس نشانه ی چیست,عکس گل نرگس,عکس گل نرگس با کیفیت بالا,عکس گل نرگس برای <a class="csslink" style="color: inherit; text-decoration: none;" title="پروفایل" href="http://www.jesarat.com/photos-profile" target="_blank" rel="noopener">پروفایل</a>,عکس گل نرگس شیراز,عکس گل نرگس شهلا,عکس گل نرگس زیبا,عکس گل نرگس شیرازی,عکس گل نرگس با کیفیت Hd,عکس گل نرگس متحرک,عکس گل نرگس هلندی,دانلود عکس گل نرگس با کیفیت بالا,تصاویر گل نرگس با کیفیت بالا,عکس دسته گل نرگس با کیفیت بالا,عکس گل نرگس برا پروفایل,عکسهای گل نرگس شیراز,تصاویر گل نرگس شیرازی,تصاویر گل نرگس شیراز,عکس دسته گل نرگس شیرازی,عکس گل نرگس در شیراز</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #008000;"><strong>نماد گلها و گل نرگس نماد چیست همراه عکس</strong></span></p> <p style="text-align: center;"><a href="http://www.jesarat.com/گل-نرگس-نماد-چیست-همراه-عکس/"><img class="alignnone wp-image-139919 size-full" title="گل نرگس نماد چیست؟ , گل نرگس نشانه چیست , گل نرگس سمبل چیست , گل نرگس در ادبیات نماد چیست" src="http://img.bisms.ir/2018/02/گل-نرگس-نماد-چیست-همراه-عکس-1.jpeg" alt="گل نرگس نماد چیست؟ , گل نرگس نشانه چیست , گل نرگس سمبل چیست , گل نرگس در ادبیات نماد چیست" width="360" height="256"></a></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">در این مطلب از <a class="csslink" style="color: inherit; text-decoration: none;" title="سایت جسارت" href="http://www.jesarat.com" target="_blank" rel="noopener">سایت جسارت</a> به خواص و تاثیر مصرف <a class="csslink" style="color: inherit; text-decoration: none;" title="کشمش" href="http://www.jesarat.com/raisin" target="_blank" rel="noopener">کشمش</a> در بدنسازی و <a class="csslink" style="color: inherit; text-decoration: none;" title="فشار خون" href="http://www.jesarat.com/what-is-blood-pressure" target="_blank" rel="noopener">فشار خون</a> می پردازیم.امیدواریم این مطلب مورد توجه شما سروران گرامی قرار گیرد.گل نرگس به خاطر خواص فوق العاده ای که دارد بسیار مورد توجه قرار گرفته است.شاید برای شما هم جالب باشد که این گل نماد چیست<br> </span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #800080;">سردهٔ نرگس از خانواده نرگسیان(Amaryllidaceae) و تیره Narcissus می‌باشد. گیاهی دائمی و پیازدار می‌باشد. پیازهای آن درشت و دارای ورقه‌های فلسی یا مطبق است. به عبارت دیگر <a class="csslink" style="color: inherit; text-decoration: none;" title="پیاز" href="http://www.jesarat.com/onion" target="_blank" rel="noopener">پیاز</a> آن می‌تواند چندین سال متوالی گل دهد و گل آن همه ساله درشت تر گردد. گلهای نرگس به <a class="csslink" style="color: inherit; text-decoration: none;" title="رنگ" href="http://www.jesarat.com/colors" target="_blank" rel="noopener">رنگ</a> سفید، زرد، نارنجی، کم پر و پُر پر هستند. برگهای این گیاه از بن ریشه بصورت صاف یا شیاردار بیرون می‌آیند و در طول ساقه قرار می‌گیرند. نرگس‌ها به اندازه‌های مختلف یافت می‌شوند از گلهای ۵ اینچی روی ساقه‌های ۲ فوتی گرفته تا گلهای ۵/۰ اینچی روی ساقه ۲ اینچی.</span></p> <h3 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><strong><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/گل-نرگس-نماد-چیست-همراه-عکس/">گل نرگس نماد چیست؟</a></strong></span></h3> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">گلهای نرگس نام خود را از شخصیتی در اساطیر یونان با همین نام گرفته‌اند. در اینجا در مورد این داستان اساطیری و دیگر معانی نمادین مرتبط با این گلهای نرگس، بیشتر توضیح داده شده است.&nbsp; آیا می‌دانید؟ گلهایی که جزو گروه نرگس‌اند عموماً منسوب به نرگس زرد هستند. آنها گلهای پیازی‌اند که بومی منطقه‌ی مدیترانه و بخش‌هایی از آسیا و چین هستند اما امروزه به طور گسترده در آمریکا نیز کشت می‌شوند. وجد و شادی خود را هنگام دیدن یک غنچه‌ی تازه که شکوفه داده، تصور بکنید. چیزهای کوچک لذت و شادی بزرگی را به زندگی ما می‌دهند و چه کسی بهتر از <a class="csslink" style="color: inherit; text-decoration: none;" title="طبیعت" href="http://www.jesarat.com/%D8%B9%DA%A9%D8%B3-%D8%B7%D8%A8%DB%8C%D8%B9%D8%AA" target="_blank" rel="noopener">طبیعت</a> می‌تواند آن را به ما بدهد؟ طبیعت چیزهای زیادی برای آموختن به ما دارد. </span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #008000;"><strong>نماد گلها و گل نرگس نماد چیست همراه عکس</strong></span></p> <p style="text-align: center;"><a href="http://www.jesarat.com/گل-نرگس-نماد-چیست-همراه-عکس/"><img class="alignnone wp-image-139920 size-full" title="گل نرگس نماد چیست؟ , گل نرگس نشانه چیست , گل نرگس سمبل چیست , گل نرگس در ادبیات نماد چیست" src="http://img.bisms.ir/2018/02/%DA%AF%D9%84-%D9%86%D8%B1%DA%AF%D8%B3-%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%AF-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D9%87%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%B9%DA%A9%D8%B3-1.jpg" alt="گل نرگس نماد چیست؟ , گل نرگس نشانه چیست , گل نرگس سمبل چیست , گل نرگس در ادبیات نماد چیست" width="360" height="232"></a></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #800080;">نرگس‌ها شاید آسانترین و مطمئن‌ترین پرورش از میان خانواده تمام گلها هستند و برای افراد مبتدی در باغبانی ایده‌آل است. پیاز و برگها حاوی کریستالهای سمی هستند که فقط حشرات اصلی می‌توانند بدون آسیب رساندن به آن از آن مصرف کنند هر چند ممکن است جانوران آنها را از زیر خاک بیرون بیاورند.</span></p> <h3 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><strong><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/گل-نرگس-نماد-چیست-همراه-عکس/">گل نرگس نشانه چیست</a></strong></span></h3> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">در میان همه‌ی آنها، گلها زیباترین مخلوقات طبیعت هستند و با رنگ‌های مختلفی متنعم شده‌اند. این شکوفه‌ها می‌توانند اسرار زندگی را به ما آموزش بدهند. گلها یادآور قدرت <a class="csslink" style="color: inherit; text-decoration: none;" title="حساسیت" href="http://www.jesarat.com/food-allergies" target="_blank" rel="noopener">حساسیت</a>، ظرافت و <a class="csslink" style="color: inherit; text-decoration: none;" title="زیبایی" href="http://www.jesarat.com/sms/%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7%db%8c%db%8c/" target="_blank" rel="noopener">زیبایی</a> برای ما هستند. هزاران گل وجود دارند که ویژگی‌های مختلف از طرف طبیعت به آنها امانت داده شده است از جمله رنگ‌های متنوع، بوی خوش، ته رنگ، سبک گلبرگ و غیره. زیبایی گل را عکاس می‌خواهد با دوربینش، نقاش روی بومش و شاعر در کلماتش به تصویر بکشد. هر گلی به سبک خودش منحصر به فرد و ویژه است. یکی از دوست داشتنی‌ترین گلها، گل نرگس است. اگر چه نام آن غیر معمول است اما عموماً به نرگس زرد منسوب است. هر نامی یک داستان برای خود دارد و در اینجا داستان گل نرگس آورده شده است.</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #008000;"><strong>نماد گلها و گل نرگس نماد چیست همراه عکس</strong></span></p> <p style="text-align: center;"><a href="http://www.jesarat.com/گل-نرگس-نماد-چیست-همراه-عکس/"><img class="alignnone wp-image-139921 size-full" title="گل نرگس نماد چیست؟ , گل نرگس نشانه چیست , گل نرگس سمبل چیست , گل نرگس در ادبیات نماد چیست" src="http://img.bisms.ir/2018/02/%DA%AF%D9%84-%D9%86%D8%B1%DA%AF%D8%B3-%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%AF-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D9%87%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%B9%DA%A9%D8%B3-2.jpg" alt="گل نرگس نماد چیست؟ , گل نرگس نشانه چیست , گل نرگس سمبل چیست , گل نرگس در ادبیات نماد چیست" width="360" height="270"></a></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #800080;">استان فارس علی الخصوص شهرستان کازرون مملو است از گل‌های نرگس و نرگس زارهای متعدد. که این شهرستان در استان فارس مقام اول را در تولید گل های نرگس دارا می باشد گل‌های نرگس بالاده فارس واقع در شهرستان کازرون از طراوت و مرغوبیت خاصی برخوردار است که گونه‌های متعددی همچون نرگس شش پر، شهلا و معمولی را شامل می‌شود که از میان آنها نرگس شهلا به جهت داشتن زیبایی و بوی ویژه مشهور است. بخش اعظم نرگس زارهای فارس در منطقه «جره»، «بلبلک»، «سرمشهد»، «فامور» که همگی در بخش جره و بالاده قرار دار(همگی روستاهای اطراف شهرستان کازرون می باشد) لازم به ذکر است که عنوان نرگس شیراز یک عنوان کاملا غلط و بی اساس می باشد زیرا محل رویش اصلی این گل در شهرستان کازرون می باشد</span></p> <h3 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><strong><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/گل-نرگس-نماد-چیست-همراه-عکس/">گل نرگس سمبل چیست</a></strong></span></h3> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">&nbsp;سمبل : شخصیت اساطیری : نرگس یا نارسیس گل نرگس نام خود را از یک شخصیت در اساطیر یونان گرفته است. طبق فولکور، نرگس (یا نارسیس) یک مرد جوان شدیداً زیبا و دلربا بود که پروردگار او را با زیبایی متنعم ساخته بود. اکو نیز یک دختر زیبا بود که عمیقاً عاشق او شده بود اما نرگس با شرمندگی او را رد کرد. اکو با غم و اندوه زیادی درگذشت و تمام آنچه که از او باقی ماند صدایش بود. یکبار نرگس عکس خودش را در آبگیری دید و بسیار مجذوب و شیفته‌ی زیبایی خودش گردید؛ او به طور پیوسته به عکس خودش در آب نگاه می‌کرد و آن را تحسین می‌کرد. او آن قدر مجذوب خودش شد که تشنگی و گرسنگی از یادش رفت. عشق او برای خودش آن قدر زیاد بود که رنگش پرید و از دنیا رفت. بعد از مرگ نرگس، گلی از محل دفن او در کناره‌‌ی رودخانه رویید. این گل یادآور این است که انسان نباید آن قدر مجذوب خودش شود که دیگران را <a class="csslink" style="color: inherit; text-decoration: none;" title="فراموش" href="http://www.jesarat.com/sms-faramoshi-7/" target="_blank" rel="noopener">فراموش</a> کند. ما باید میانه رو باشیم و مغرور موفقیت‌ها و دستاوردهای خود نشویم. علاوه بر نام گل، کلمه‌ی نارسیسم از همان شخصیت برای نوعی اختلال شخصیتی به معنای خود – وسواسی گرفته شده است. معنی گل نرگس / نرگس زرد : عشق بی‌پاسخ، امید، تواضع، زندگی، شانس، تولد دوباره</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #008000;"><strong>نماد گلها و گل نرگس نماد چیست همراه عکس</strong></span></p> <p style="text-align: center;"><a href="http://www.jesarat.com/گل-نرگس-نماد-چیست-همراه-عکس/"><img class="alignnone wp-image-139922 size-full" title="گل نرگس نماد چیست؟ , گل نرگس نشانه چیست , گل نرگس سمبل چیست , گل نرگس در ادبیات نماد چیست" src="http://img.bisms.ir/2018/02/%DA%AF%D9%84-%D9%86%D8%B1%DA%AF%D8%B3-%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%AF-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D9%87%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%B9%DA%A9%D8%B3-3.jpg" alt="گل نرگس نماد چیست؟ , گل نرگس نشانه چیست , گل نرگس سمبل چیست , گل نرگس در ادبیات نماد چیست" width="360" height="292"></a></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #800080;">بیخ نرگس جذب کننده ای است که از ژرفا برمی کشد . خشکاننده و زداینده و شستشو دهنده است . روغن نرگس تاثیر روغن یا سمین دارد و از آن ناتوان تر است . بیخ نرگس و بویژه اگر با آرد شَلمک و با <a class="csslink" style="color: inherit; text-decoration: none;" title="عسل" href="http://www.jesarat.com/honey" target="_blank" rel="noopener">عسل</a> باشد پیکان و خارها را بیرون کشد . نرگس و بویژه بیخش که همراه <a class="csslink" style="color: inherit; text-decoration: none;" title="سرکه" href="http://www.jesarat.com/%d8%b7%d8%b1%d8%b2-%d8%aa%d9%87%db%8c%d9%87-%d8%ae%d9%88%d8%a7%d8%b5-%d8%b3%d8%b1%da%a9%d9%87-%d9%85%d9%88-%d9%be%d9%88%d8%b3%d8%aa-%d9%84%d8%ab%d9%87/" target="_blank" rel="noopener">سرکه</a> باشد لکه های سیاه و بهک را می زداید . بیخ نرگس داروی داءالثعلب است.</span></p> <h3 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><strong><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/گل-نرگس-نماد-چیست-همراه-عکس/">گل نرگس در ادبیات نماد چیست</a></strong></span></h3> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">&nbsp;فولکور و معانی دیگر : گل نرگس هم معانی منفی و هم معانی مثبت دارد که به آن ضمیمه شده‌اند. در زیر برخی از آنها آورده شده است : کلمه‌ی نرگس از واژه “نارک” به معنی کرختی و بی‌حسی گرفته شده که یک واژه‌ی یونانی است. مرغداران فکر می‌کنند که آن بد شانسی می‌آورد و مانع تخم گذاری مرغ‌هایشان می‌شود. نرگس <a class="csslink" style="color: inherit; text-decoration: none;" title="تنها" href="http://www.jesarat.com/%d8%a7%d8%b3-%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d8%b3-%d8%aa%d9%86%d9%87%d8%a7%db%8c%db%8c-%d9%88-%d8%af%d9%84%d8%aa%d9%86%da%af%db%8c" target="_blank" rel="noopener">تنها</a>، نشانه‌ی بد شانسی است و اگر شما می‌خواهید خوش شانسی برای کسی آرزو بکنید دسته‌ای از گلهای نرگس زرد به او هدیه دهید. اشاره کردن با انگشت سبابه و یا اشاره ممکن است باعث توقف شکوفه دادن گل نرگس شود. نرگس زرد مشهور به گل تولد ماه مارس و نرگس معمولی معروف به گل تولد ماه دسامبر است. نرگس نمایانگر عشق بی‌پاسخ اکو و نارسیس است. افسانه‌ی چینی : اگر نرگس زرد در عید سال نو به اجبار شکوفه دهد خوش شانسی برای شما می‌آورد. نرگس، گل ملی والز است و مرسوم است که در روز سنت دیوید، نرگس زرد بپوشند. انجمن <a class="csslink" style="color: inherit; text-decoration: none;" title="سرطان" href="http://www.jesarat.com/cancer" target="_blank" rel="noopener">سرطان</a> آمریکا : “روزهای نرگس زرد” فعالیتی است که توسط این انجمن به راه انداخته شده تا برای آگاهی از سرطان به کمک نرگس‌های زرد، پول و کمک نقدی جمع آوری شود. نرگس زرد نمایانگر شادی، خوشی، امید و علاقه به زندگی جدید است.</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #008000;"><strong>نماد گلها و گل نرگس نماد چیست همراه عکس</strong></span></p> <p style="text-align: center;"><a href="http://www.jesarat.com/گل-نرگس-نماد-چیست-همراه-عکس/"><img class="alignnone wp-image-139923 size-full" title="گل نرگس نماد چیست؟ , گل نرگس نشانه چیست , گل نرگس سمبل چیست , گل نرگس در ادبیات نماد چیست" src="http://img.bisms.ir/2018/02/%DA%AF%D9%84-%D9%86%D8%B1%DA%AF%D8%B3-%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%AF-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D9%87%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%B9%DA%A9%D8%B3-4.jpg" alt="گل نرگس نماد چیست؟ , گل نرگس نشانه چیست , گل نرگس سمبل چیست , گل نرگس در ادبیات نماد چیست" width="360" height="240"></a></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #800080;">یک دسته گل همواره می تواند روحیه هرکس را بهتر کند اما، گلهای نرگس تأثیراتی بیشتر دارند آنها می توانند کلیدی برای <a class="csslink" style="color: inherit; text-decoration: none;" title="درمان افسردگی" href="http://www.jesarat.com/depression" target="_blank" rel="noopener">درمان افسردگی</a> تلقی شوند. دانشمندان کشف کرده اند که مولفه های تشکیل دهنده گونه های گل برف در آفریقای جنوبی و گلهای نرگس می توانند از سد خونی مغزی یا دیوار دفاعی که مغز را منزوی نگاه می دارد، عبور کنند.این سد مشکل مهمی برای پزشکان در درمان شرایط مغزی چون افسردگی است، چرا که دربرگیرنده پروتئینهایی است که به محض ورود دارو آن را پس می زند.این درحالی است که بیگر برودین که این تحقیق را در دانشگاه کپنهاگ انجام داده اظهار داشت که مولفه های تشکیل دهنده در این گلها می تواند از این سد عبور کند.</span></p> <h3 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><strong><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/گل-نرگس-نماد-چیست-همراه-عکس/">گل نرگس نشانه ی چیست</a></strong></span></h3> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">نرگس‌های زرد در اشعار ویلیام وردز ورس : گل نرگس یادآور بیت‌هایی از شعر ویلیام وردز ورس برای من است. او در شعر خویش نرگس‌های زرد را این گونه مجسم کرده که همراه با باد می‌رقصند. هر بار او نرگس‌های زرد را به خاطر آورده، حالت روحی محزون و متفکرش بروز کرده است. من شخصاً نرگس‌های زرد را تحسین می‌کنم. آنها روشن، درخشان، شاد، خوشحال و مظهر زیبایی هستند. “بارها وقتی روی تخت خود دراز کشیده‌ام در اوقات بیکاری و یا در حالت حزن و تفکر، آنها جلوی چشم‌ باطنی من ظاهر می‌شوند که نعمت تنهایی است؛ و سپس قلب من با خوشی و لذت پر می‌شود، و همراه با نرگس‌های زرد می‌رقصد.” اگر امروز <a class="csslink" style="color: inherit; text-decoration: none;" title="احساس" href="http://www.jesarat.com/%d8%a7%d8%b3-%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d8%b3-%d8%a7%d8%ad%d8%b3%d8%a7%d8%b3%db%8c-%da%a9%d9%88%d8%aa%d8%a7%d9%87" target="_blank" rel="noopener">احساس</a> آزردگی می‌کنید، حال خود را با دسته‌ای از گلهای نرگس خوب کنید و به خاطر داشته باشید تواضع، زیبایی است.</span></p> <h1 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><strong><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/گل-نرگس-نماد-چیست-همراه-عکس/">گل نرگس نماد چیست</a></strong></span></h1> </div> text/html 2018-01-29T13:52:46+01:00 www.buy04.ir اسماعیل معینی رابطه و خواص گل گاوزبان و فشار خون بالا در چیست http://www.buy04.ir/post/1 <div class="post-content"> <h2 style="text-align: center;"><strong><span style="color: #ff0000;">رابطه و خواص <a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/خواص-گل-گاو-زبان-و-فشار-خون-بالا">گل گاوزبان و فشار خون</a> بالا در چیست</span></strong></h2> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">گل گاوزبان و فشار خون,گل گاوزبان و فشار خون بالا,خواص گل گاوزبان و فشار خون,رابطه گل گاوزبان و فشار خون,گل گاو زبان فشار خون را,گل گاوزبان کاهش فشار خون,خواص گل گاو زبان فشار خون,گل گاوزبان و کاهش فشار خون,گل گاو زبان افزایش فشار خون,گل گاو زبان فشار خون بالا,خواص گل گاوزبان فشار خون,خواص گل گاو زبان برای فشار خون,خواص گل گاوزبان در فشار خون,خواص گل گاو زبان بر فشار خون,رابطه گل گاوزبان با فشار خون,گل گاوزبان فشار خون را بالا میبرد,آیا گل گاو زبان فشار خون را بالا می برد,خواص گل گاو زبان و فشار خون,گل گاو زبان باعث افزایش فشار خون میشود</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">در این مطلب از <a class="csslink" style="color: inherit; text-decoration: none;" title="سایت جسارت" href="http://www.jesarat.com" target="_blank" rel="noopener">سایت جسارت</a> به رابطه و خواص <a class="csslink" style="color: inherit; text-decoration: none;" title="گل گاوزبان" href="http://www.jesarat.com/borage" target="_blank" rel="noopener">گل گاوزبان</a> و <a class="csslink" style="color: inherit; text-decoration: none;" title="فشار خون بالا" href="http://www.jesarat.com/ways-to-treat-high-blood-pressure" target="_blank" rel="noopener">فشار خون بالا</a> در چیست در قسمت مواد غذایی و تغذیه می پردازیم.امیدواریم این مطلب مورد توجه شما سروران گرامی قرار بگیرد.</span><span style="color: #0000ff;">گل گاوزبان یک گیاه علفی به طول 70 – 40 سانتی‌متر است. این گیاه در مزارع و گاهی زمین‌های بایر می‌روید. منشأ اولیه آن دمشق بوده است.</span><span style="color: #0000ff;">از تجزیه شیمیایی گیاه گل گاوزبان مهم‌ترین ماده‌ای که به دست می‌آید نیترات دو پتاس می‌باشد و بیشتر خواص آن مربوط به این ماده است.</span></p> <p style="text-align: center;"><a href="http://www.jesarat.com/خواص-گل-گاو-زبان-و-فشار-خون-بالا"><img class="irc_mi alignnone" title="گل گاوزبان و فشار خون , گل گاوزبان و فشار خون بالا , خواص گل گاوزبان و فشار خون , رابطه گل گاوزبان و فشار خون" src="http://img.bisms.ir/2018/01/bisms.ir-2018-01-14.jpeg" alt="گل گاوزبان و فشار خون , گل گاوزبان و فشار خون بالا , خواص گل گاوزبان و فشار خون , رابطه گل گاوزبان و فشار خون" width="273" height="270"></a></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #800000;">گل گاوزبان گیاهی با خواص بسیار و خوش طعم که بسیاری از خانواده ها از آن استفاده می کنند، به روش های مختلف می توان گل گاوزبان را میل کرد ولی دم کردن آن مرسوم است</span></p> <h3 style="text-align: center;"><strong><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/خواص-گل-گاو-زبان-و-فشار-خون-بالا">گل گاوزبان و فشار خون</a></span></strong></h3> <p style="text-align: center;"><span style="color: #800080;">در واقع یکی از عجایب سلسله کوه های البرز که قله عظیمی چون دماوند دارد، پرورش چندین نوع گیاه دارویی است که اثر درمانی زیادی دارند و منحصراً در دامنه های این کوه به عمل می آیند و در کوه های دیگر اثری از آنها نیست. چندوقت&nbsp; پیش جراید ایران از یکی از این گیاهان سخن گفته و اثرات سحرآمیز آن را بیان داشتند و نوشتند که کارشناسان خارجی بذر این گیاه را به کشورهای دیگر برده اند، ولی با کوشش فراوان نتوانسته اند آن را به عمل آورند،زیرا این گیاه فقط در زادگاه اولیه خود سبز می گردد و نمیتوان زیاد روی کشت ان در سایر مناطق حساب کرد<br> </span></p> <p><a href="http://www.jesarat.com/borage/"><img class="wp-image-19518 size-full aligncenter" title="گل گاوزبان ، خواص گل گاوزبان , گل گاوزبان زایمان و بارداری , گل گاوزبان و فشار خون" src="http://img.bisms.ir//2015/12/Boragebisms.ir-3.jpg" alt="گل گاوزبان ، خواص گل گاوزبان , گل گاوزبان زایمان و بارداری , گل گاوزبان و فشار خون" width="350" height="350"></a></p> <h3 style="text-align: center;"><strong><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/borage/">گل گاو زبان</a></span></strong></h3> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">گل گاو زبان گیاهی طبی است که تقریباً تمامی اجزاء آن ، اعم از گل ها و برگ ها و دانه های آن به عنوان دارو استفاده می شود. همچنین دانه های این گیاه را برای تهیه روغن مورد استفاده قرار می دهند.</span><span style="color: #0000ff;">گل گاوزبان دارای <a class="csslink" style="color: inherit; text-decoration: none;" title="طبیعت" href="http://www.jesarat.com/%D8%B9%DA%A9%D8%B3-%D8%B7%D8%A8%DB%8C%D8%B9%D8%AA" target="_blank" rel="noopener">طبیعت</a> گرم و اثر نشاط‌آور، مقوی تمام بدن و آرامش‌بخش است.</span><span style="color: #0000ff;">در معالجه <a class="csslink" style="color: inherit; text-decoration: none;" title="تب" href="http://www.jesarat.com/fever" target="_blank" rel="noopener">تب</a>‌های دانه‌ای مانند <a class="csslink" style="color: inherit; text-decoration: none;" title="سرخک" href="http://www.jesarat.com/measles" target="_blank" rel="noopener">سرخک</a>، <a class="csslink" style="color: inherit; text-decoration: none;" title="آبله" href="http://www.jesarat.com/chicken-pox" target="_blank" rel="noopener">آبله</a>‌مرغان مصرف دم کرده آن با لیموعمانی اثر شفابخشی دارد. این دم کرده در درمان دردهای ناشی از <a class="csslink" style="color: inherit; text-decoration: none;" title="سنگ کلیه" href="http://www.jesarat.com/kidney-stones-and-kidney-stones" target="_blank" rel="noopener">سنگ کلیه</a> و دفع <a class="csslink" style="color: inherit; text-decoration: none;" title="سنگ مثانه" href="http://www.jesarat.com/gravel" target="_blank" rel="noopener">سنگ مثانه</a> نیز بسیار مفید است. اگر دچار <a class="csslink" style="color: inherit; text-decoration: none;" title="آلرژی" href="http://www.jesarat.com/food-allergies" target="_blank" rel="noopener">آلرژی</a>‌های فصلی می‌باشید توصیه به مصرف دم کرده گل گاوزبان است. دم کرده گل گاوزبان برای درمان <a class="csslink" style="color: inherit; text-decoration: none;" title="جوش" href="http://www.jesarat.com/purulent-acne-treatment-for" target="_blank" rel="noopener">جوش</a>‌های دهان، <a class="csslink" style="color: inherit; text-decoration: none;" title="آفت" href="http://www.jesarat.com/ras" target="_blank" rel="noopener">آفت</a> دهانی بسیار نافذ است.</span></p> <p style="text-align: center;"><a href="http://www.jesarat.com/خواص-گل-گاو-زبان-و-فشار-خون-بالا"><img class="irc_mi alignnone" title="گل گاوزبان و فشار خون , گل گاوزبان و فشار خون بالا , خواص گل گاوزبان و فشار خون , رابطه گل گاوزبان و فشار خون" src="http://img.bisms.ir/2018/01/bisms.ir-2018-01-14.jpg" alt="گل گاوزبان و فشار خون , گل گاوزبان و فشار خون بالا , خواص گل گاوزبان و فشار خون , رابطه گل گاوزبان و فشار خون" width="240" height="140"></a></p> <div style="text-align: center;"><span style="color: #800000;">یکی از عجایب سلسله کوه های البرز که قله عظیمی چون دماوند دارد، پرورش چندین نوع گیاه دارویی است که اثر درمانی زیادی دارند و منحصراً در دامنه های این کوه به عمل می آیند و در کوه های دیگر اثری از آنها نیست. چندی پیش جراید ایران از یکی از این گیاهان سخن گفته و اثرات سحرآمیز آن را بیان داشتند و نوشتند که کارشناسان خارجی بذر این گیاه را به کشورهای دیگر برده اند، ولی با کوشش فراوان نتوانسته اند آن را به عمل آورند، زیرا این گیاه فقط در زادگاه اولیه خود سبز می شود.</span></div> <h3 style="text-align: center;"><strong><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/خواص-گل-گاو-زبان-و-فشار-خون-بالا">خواص گل گاوزبان و فشار خون</a></span></strong></h3> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">خواص درمانی گل گاو زبان</span><span style="color: #0000ff;">\</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">برای گل گاو زبان، فواید زیادی نام برده‌اند، مهم‌ترین آن‌ها که به اثبات رسیده و تقریباً تمامی اطبا از گذشته تا حال بر آن توافق دارند؛ عبارت است از:</span></p> <p><span style="color: #0000ff;">1- تقویت‌کننده اعصاب و روان و حواس پنجگانه، و نشاط‌آور است.</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">2-گل گاو زبان و برگ های تصفیه کننده خون است.</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">3- آرام کننده اعصاب است.</span><br> <span style="color: #0000ff;">4- عرق آور است.</span><br> <span style="color: #0000ff;">5- ادرار آور است.</span><br> <span style="color: #0000ff;">6- گل گاو زبان کلیه ها را تقویت می کند.</span><br> <span style="color: #0000ff;">7- <a class="csslink" style="color: inherit; text-decoration: none;" title="سرماخوردگی" href="http://www.jesarat.com/common-cold" target="_blank" rel="noopener">سرماخوردگی</a> را برطرف می کند.</span><br> <span style="color: #0000ff;">8- برگ تازه گل گاو زبان برای درمان جوش‌های چرکین دهان اطفال، برفک، سستی بیخ <a class="csslink" style="color: inherit; text-decoration: none;" title="دندان" href="http://www.jesarat.com/secrets-to-keep-teeth-white" target="_blank" rel="noopener">دندان</a> و رفع حرارت دهان موثر است.</span><br> <span style="color: #0000ff;">9- عرق گل‌گاوزبان برای امراض سوداوی، <a class="csslink" style="color: inherit; text-decoration: none;" title="وسواس" href="http://www.jesarat.com/obsession" target="_blank" rel="noopener">وسواس</a> و خفقان مفید است.</span><br> <span style="color: #0000ff;">10- گل گاو زبان دارای منیزیم بوده و از <a class="csslink" style="color: inherit; text-decoration: none;" title="سرطان" href="http://www.jesarat.com/cancer" target="_blank" rel="noopener">سرطان</a> پیشگیری می‌کند.</span></p> <p style="text-align: center;"><a href="http://www.jesarat.com/خواص-گل-گاو-زبان-و-فشار-خون-بالا"><img class="irc_mi aligncenter" title="گل گاوزبان و فشار خون , گل گاوزبان و فشار خون بالا , خواص گل گاوزبان و فشار خون , رابطه گل گاوزبان و فشار خون" src="http://img.bisms.ir/2018/01/5a5b0ab23855c_bisms.ir-2018-01-14.jpg" alt="گل گاوزبان و فشار خون , گل گاوزبان و فشار خون بالا , خواص گل گاوزبان و فشار خون , رابطه گل گاوزبان و فشار خون" width="380" height="285"></a></p> <div style="text-align: center;"><span style="color: #800000;">هر چند در کتب قدیم به گل گاوزبان ” لسان الثور” می گویند، ولی در واقع نام دیگری ندارد. اسم فرانسوی، انگلیسی، آلمانی، ترکی و غیره هم ندارد، چون در هیچ نقطه ای از زمین جز دامنه کوه های البرز به عمل نمی آید و با گیاه دیگری که در آذربایجان و شهرهای دیگر ایران و کشورهای دیگر می روید و به غلط به گاوزبان مشهور شده است، نسبتی ندارد. برای اینکه این <a class="csslink" style="color: inherit; text-decoration: none;" title="اشتباه" href="http://www.jesarat.com/illusions" target="_blank" rel="noopener">اشتباه</a> که حدود چند قرن است پزشکان و دارو سازان را گمراه کرده است، از بین برود این را “گل گاوزبان” و دیگری را گیاه گاوزبان بنامید. این دو گیاه متفاوت هستند، <a class="csslink" style="color: inherit; text-decoration: none;" title="تنها" href="http://www.jesarat.com/%d8%a7%d8%b3-%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d8%b3-%d8%aa%d9%86%d9%87%d8%a7%db%8c%db%8c-%d9%88-%d8%af%d9%84%d8%aa%d9%86%da%af%db%8c" target="_blank" rel="noopener">تنها</a> گل هایشان کمی به هم شبیه است، هیچگونه خواص مشترکی ندارند و از نظر منافع طبی با هم متضاد می باشند. گل های گل گاوزبان درشت تر از گل های گیاه گاوزبان است.</span></div> <h3 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><strong><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/خواص-گل-گاو-زبان-و-فشار-خون-بالا">تاثیر گل گاوزبان و فشار خون</a></strong></span></h3> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">11- در درمان اختلال حواس کاربرد فراوانی دارد.</span><br> <span style="color: #0000ff;">12- گل گاو زبان شکم را نرم و کیسه صفرا را باز می‌کند، اَخلاط سوخته سوداوی را از معده خارج و عوارض آن را از بین می‌برد.</span><br> <span style="color: #0000ff;">13- در تنظیم اختلالات ادراری و تعریق، موثر است.</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">14- گل گاو زبان در درمان برونشیت موثر است.</span><br> <span style="color: #0000ff;">15- بی اختیاری دفع ادرار را درمان می کند.</span><br> <span style="color: #0000ff;">16- التهاب و <a class="csslink" style="color: inherit; text-decoration: none;" title="ورم کلیه" href="http://www.jesarat.com/%D9%88%D8%B1%D9%85-%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%87" target="_blank" rel="noopener">ورم کلیه</a> را درمان می کند.</span><br> <span style="color: #0000ff;">17- گل گاو زبان در درمان بیماری سرخک و مخملک مفید است.</span><br> <span style="color: #0000ff;">18- ضماد برگ های گاو زبان برای رفع ورم موثر است.</span><br> <span style="color: #0000ff;">19- برگهای گاوز بان را بپزید و مانند <a class="csslink" style="color: inherit; text-decoration: none;" title="اسفناج" href="http://www.jesarat.com/spinach" target="_blank" rel="noopener">اسفناج</a> از آن استفاده کنید.</span><br> <span style="color: #0000ff;">20- برگهای تازه گل گاو زبان دارای مقدر زیادی ویتامین C می باشد و در بعضی از کشورها آنرا داخل <a class="csslink" style="color: inherit; text-decoration: none;" title="سالاد" href="http://www.jesarat.com/decoration-photos-model" target="_blank" rel="noopener">سالاد</a> می ریزند.&nbsp;&nbsp;</span></p> <p style="text-align: center;"><a href="http://www.jesarat.com/خواص-گل-گاو-زبان-و-فشار-خون-بالا"><img class="irc_mi aligncenter" title="گل گاوزبان و فشار خون , گل گاوزبان و فشار خون بالا , خواص گل گاوزبان و فشار خون , رابطه گل گاوزبان و فشار خون" src="http://img.bisms.ir/2015/12/Boragebisms.ir-2.jpg" alt="گل گاوزبان و فشار خون , گل گاوزبان و فشار خون بالا , خواص گل گاوزبان و فشار خون , رابطه گل گاوزبان و فشار خون" width="350" height="350"></a></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #800000;">گل گاوزبان در ایران، و گیاه گاوزبان در اروپا و امریکا شهرت زیادی دارند. پزشکان سنتی ایران در معالجه بسیاری از امراض از گل گاوزبان استفاده می کردند و نتیجه می گرفتند. پزشکان جدید هم خواص گل گاوزبان را می دانستند و برای دسته ای دیگر از امراض تجویز می نمودند و چون عطاران فرقی بین گل گاوزبان و گیاه گاوزبان قایل نبودند، آنها را به جای هم می دادند، و به همین جهت معالجه آنها نتیجه نمی داد و محققین از اینکه خواص و منافع این گیاه از بین رفته است در تعجب بودند.</span></p> <h3 style="text-align: center;"><strong><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/خواص-گل-گاو-زبان-و-فشار-خون-بالا">رابطه گل گاوزبان و فشار خون</a></span></strong></h3> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">گل گاو زبان در درمان برونشیت موثر است</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">دم‌کرده گل گاوزبان، دمنوشی برای سرماخوردگی</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">گاهی اوقات <a class="csslink" style="color: inherit; text-decoration: none;" title="سرفه" href="http://www.jesarat.com/darman-sorfe" target="_blank" rel="noopener">سرفه</a>‌های فصل سرما را هیچ قرص و شربتی درمان نمی‌کند اما تجویز یک جوشانده سنتی مانند گل گاوزبان به صورت مرهمی قوی عمل خواهد کرد.</span></p> <p><span style="color: #0000ff;">&nbsp;دم‌کرده گل گاوزبان را به همراه کمی لیمو عمانی، یک دمنوش مناسب برای مقابله با سرماخوردگی است. این دمنوش به شرط ترش نبودن به خصوص در ابتدای شروع علائم سرماخوردگی، یک نوشیدنی مناسب برای بهبود حال بیمار است.</span></p> <p><span style="color: #0000ff;">گل گاوزبان در درمان سرفه‌های مزمن، وقفه‌های تنفسی و <a class="csslink" style="color: inherit; text-decoration: none;" title="آسم" href="http://www.jesarat.com/asthma" target="_blank" rel="noopener">آسم</a>‌های خفیف نیز موثر است. در درمان سرفه‌های خشک می‌توان گیاه گل گاوزبان را با بابونه، سنبل‌الطیب، شقایق مخلوط نموده و دم کرده حاصل از این چند گیاه را روزی 3-2 بار بنوشید.</span></p> <p style="text-align: center;"><a href="http://www.jesarat.com/خواص-گل-گاو-زبان-و-فشار-خون-بالا"><img class="irc_mi alignnone" title="گل گاوزبان و فشار خون , گل گاوزبان و فشار خون بالا , خواص گل گاوزبان و فشار خون , رابطه گل گاوزبان و فشار خون" src="http://img.bisms.ir/2018/01/bisms.ir-2018-01-14.png" alt="گل گاوزبان و فشار خون , گل گاوزبان و فشار خون بالا , خواص گل گاوزبان و فشار خون , رابطه گل گاوزبان و فشار خون" width="330" height="330"></a></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #800000;">یکی از مترجمین، تمام فواید گیاه گاوزبان راترجمه کرده و به گل گاوزبان نسبت داده، سپس پرسیده است: چرا ایرانیان فقط از گل گاوزبان استفاده می کنند؟… به برگ و سرشاخه های آن توجهی ندارند، در جواب ایشان باید بگوییم که گل گاوزبان، فقط گلش فواید طبی دارد، زیرا گیاهی که فرنگی ها به او بوراش می گویند گل گاوزبان نیست.</span></p> <h3 style="text-align: center;"><strong><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/خواص-گل-گاو-زبان-و-فشار-خون-بالا">گل گاوزبان و فشار خون بالا</a></span></strong></h3> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">فواید گل گاو زبان برای پوست ، مو و ناخن </span><br> <span style="color: #0000ff;">&nbsp;جوشانده گل گاو زبان برای بهبود وضعیت مو، ناخن و پوست تاثیر فراوانی دارد.</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">عُصاره برگ گل گاوزبان به عنوان ترکیبی نرم کننده برای پوست خشک و برطرف نمودن <a class="csslink" style="color: inherit; text-decoration: none;" title="خارش" href="http://www.jesarat.com/itching-night-itching" target="_blank" rel="noopener">خارش</a> های پوستی به کار می رود.</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">افشره برگ گل گاوزبان را می توان با مقدار مساوی آب رقیق نمود و برای خشکی و یا خارش پوست و همینطور جوش های عصبی روی پوست مالید.</span></p> <p style="text-align: center;"><a href="http://www.jesarat.com/خواص-گل-گاو-زبان-و-فشار-خون-بالا"><img class="irc_mi alignnone" title="گل گاوزبان و فشار خون , گل گاوزبان و فشار خون بالا , خواص گل گاوزبان و فشار خون , رابطه گل گاوزبان و فشار خون" src="http://img.bisms.ir/2018/01/5a5b0ab57516a_bisms.ir-2018-01-14.jpg" alt="گل گاوزبان و فشار خون , گل گاوزبان و فشار خون بالا , خواص گل گاوزبان و فشار خون , رابطه گل گاوزبان و فشار خون" width="400" height="400"></a></p> <div style="text-align: center;"><span style="color: #800000;">صاحب کتاب تحفه در شرح گاوزبان چنین می نویسد: گل گاوزبان لاجوردی و شبیه گل <a class="csslink" style="color: inherit; text-decoration: none;" title="انار" href="http://www.jesarat.com/pomegranate" target="_blank" rel="noopener">انار</a> بوده و تخم آن مستدیر( حلقوی شکل ) و لعابی است و در کوه های دارالمرز(البرز) بسیار زیاد یافت می شود. گیاه دیگری که در اصفهان و بعضی از بلاد، گاوزبان می دانند “مرماخوز” است که گل آن لاجوردی و کوچک و مدور است. (“مر” نام قبیله ای از ساکنان شمال افریقاست که بذر چند گیاه دارویی را که یکی از آنها گیاه گاو زبان است به اسپانیا برده و در آنجا پرورش داد و استعمال آنها را در طب معمول داشته اند. این گیاهان به اسامی مختلف مرماتوس، مرماهوس، مرمازا در کتب طبی قدیم وارد شده و خواص آنها تحقیق گردیده است.) بعد از جنگ های صلیبی گیاه گاوزبان را از اسپانیا به اروپا آوردند و در آنجا کاشتند و چون در کتاب قانون ابو علی سینا از گل گاوزبان زیاد تعریف شده بود و این کتاب نیز در مورد قبول و استناد استادان <a class="csslink" style="color: inherit; text-decoration: none;" title="پزشکی" href="http://www.jesarat.com/sms/%d9%be%d8%b2%d8%b4%da%a9%db%8c" target="_blank" rel="noopener">پزشکی</a> اروپا بود، به همین جهت مورد توجه واقع گردید، ولی متاسفانه گیاه گاوزبان هیچ یک از خواص گل گاوزبان اصلی را نداشته و در عوض منافع دیگری داشت که کم کم محققین اروپایی به آن پی بردند. از جمله معلوم شد که سرشاخه، گل و برگ این گیاه دارای مقداری شوره بوده، عرق وادرار را زیاد می کند. در صورتی که در کتب طبی ایرانیان که در دانشگاه های اروپا تدریس می شد، چنین خواصی را به او نسبت نداده بودند.</span></div> <h3 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><strong><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/خواص-گل-گاو-زبان-و-فشار-خون-بالا">تاثیر گل گاوزبان و فشار خون بالا</a></strong></span></h3> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">مصرف گل گاو زبان در <a class="csslink" style="color: inherit; text-decoration: none;" title="بارداری" href="http://www.jesarat.com/%D9%87%D9%85%D9%87-%DA%86%DB%8C%D8%B2-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C" target="_blank" rel="noopener">بارداری</a>، شیردهی و در کودکان </span><br> <span style="color: #0000ff;">&nbsp;زنان باردار بایستی از مصرف گل گاو زبان در ایام حاملگی خودداری نمایند.چرا که به علت داشتن آلکالوئیدها ممکن است باعث آسیب به جنین شود.</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">بسیاری تصور می کنند مصرف داروهای گیاهی برخلاف داروهای شیمیایی کاملاً بی ضرر و بدون عوارض است؛ در حالی که امروزه ثابت شده عوارض داروهای گیاهی دست کمی از داروهای شیمیایی ندارد. این مسئله به خصوص در دوران بارداری اهمیت بیشتری دارد و زنان حامله بایستی از هرگونه مصرف خودسرانه انواع جوشانده ها یا دم کرده های گیاهی در بارداری خودداری کنند.</span></p> <p><span style="color: #0000ff;">همچنین گل گاوزبان به علت داشتن آلکالوئید برای زنان شیرده و کودکان نیز مضر است، مصرف بیش از پنج روز متوالی این گیاه ممکن است باعث عادت ماهانه در زنان شود؛ بنابراین پس از پنج روز استفاده از آن در صورت نیاز، سه روز <a class="csslink" style="color: inherit; text-decoration: none;" title="فاصله" href="http://www.jesarat.com/%d8%a7%d8%b3-%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d8%b3-%d9%81%d8%a7%d8%b5%d9%84%d9%87-%d9%88-%d8%ac%d8%af%d8%a7%db%8c%db%8c" target="_blank" rel="noopener">فاصله</a> انداخته، سپس دوباره مصرف کنید.</span></p> <p style="text-align: center;"><a href="http://www.jesarat.com/خواص-گل-گاو-زبان-و-فشار-خون-بالا"><img class="irc_mi alignnone" title="گل گاوزبان و فشار خون , گل گاوزبان و فشار خون بالا , خواص گل گاوزبان و فشار خون , رابطه گل گاوزبان و فشار خون" src="http://img.bisms.ir/2018/01/5a5b0ab6169ff_bisms.ir-2018-01-14.jpg" alt="گل گاوزبان و فشار خون , گل گاوزبان و فشار خون بالا , خواص گل گاوزبان و فشار خون , رابطه گل گاوزبان و فشار خون" width="220" height="294"></a></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #800000;">گل گاوزبان (Echium) گیاهی است خودرو که اغلب در دامنه کوه های البرز می روید و در حال حاضر نیز به شکل صنعتی کشت می شود. این گیاه دارای گونه های زیادی است و به دلیل خواص دارویی فراوان و گل های زیبا، بسیاری از خانواده ها آن را در باغچه هایشان می کارند. برگ ها و گل ها بخش های مصرفی این گیاه را تشکیل می دهند.</span></p> <h3 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><strong><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/خواص-گل-گاو-زبان-و-فشار-خون-بالا">خواص گل گاوزبان و فشار خون بالا</a></strong></span></h3> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">مراقب باشید: گل گاوزبان <a class="csslink" style="color: inherit; text-decoration: none;" title="فشارخون" href="http://www.jesarat.com/what-is-blood-pressure" target="_blank" rel="noopener">فشارخون</a> را بالا می‌برد</span><br> <span style="color: #0000ff;">داروهای گیاهی مانند داروهای شیمیایی دارای عوارض هستند، به طور مثال گل گاوزبان فشارخون را افزایش می دهد و نباید مبتلایان فشارخون از آن استفاده کنند. اگر مبتلایان به فشارخون می خواهند گل گاوزبان مصرف کنند باید از مصلح آن یعنی لیمو هم استفاده کنند.&nbsp; مصلح به ماده غذایی یا گیاه دارویی اطلاق می‌شود که عوارض گیاهان دارویی را از بین می‌برد و آن را تعدیل می‌کند. همان طور که می‌دانید به اغلب مبتلایان به فشارخون که دچار ناراحتی اعصاب می‌شوند توصیه می‌شود گل گاوزبان مصرف کنند درحالی‌که این بیماران با خوردن آن دچار عوارض می‌شوند. پس داروهای گیاهی حتماً باید از سوی متخصصان مربوطه تجویز شوند.</span></p> <p><span style="color: #0000ff;">گل گاوزبان به علت داشتن آلکالوئید برای زنان حامله و شیرده مضر است.</span></p> <p style="text-align: center;"><a href="http://www.jesarat.com/خواص-گل-گاو-زبان-و-فشار-خون-بالا"><img class="irc_mi alignnone" title="گل گاوزبان و فشار خون , گل گاوزبان و فشار خون بالا , خواص گل گاوزبان و فشار خون , رابطه گل گاوزبان و فشار خون" src="http://img.bisms.ir//2015/12/Boragebisms.ir-1.jpg" alt="گل گاوزبان و فشار خون , گل گاوزبان و فشار خون بالا , خواص گل گاوزبان و فشار خون , رابطه گل گاوزبان و فشار خون" width="350" height="350"></a></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #800000;">گل گاوزبان، فقط گلش فواید طبی دارد، گل گاوزبان لاجوردی و شبیه گل انار بوده و تخم آن مستدیر( حلقوی شکل ) و لعابی است و در کوه های البرز بسیار زیاد یافت می شود.</span></p> <h3 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><strong><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/خواص-گل-گاو-زبان-و-فشار-خون-بالا">رابطه گل گاوزبان و فشار خون بالا</a></strong></span></h3> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">مصرف بیش از 5 روز مداوم این گیاه ممکن است باعث عادت شود؛ بنابراین پس از 5 روز استفاده از آن در صورت نیاز، 3 روز فاصله انداخته و سپس دوباره مصرف کنید.</span></p> <p><span style="color: #0000ff;">نکته‌ی دیگری که باید متذکر شد این است که معمولاً با گل گاوزبان، سنبل‌الطیب نیز مصرف می‌شود باید بدانید که مصرف زیاد سنبل‌الطیب، در کنار خاصیت آرام بخشی، می‌تواند باعث مسمومیت شود. مقدار زیاد این داروی گیاهی، علائمی مثل <a class="csslink" style="color: inherit; text-decoration: none;" title="خستگی" href="http://www.jesarat.com/problems-listlessly" target="_blank" rel="noopener">خستگی</a>، <a class="csslink" style="color: inherit; text-decoration: none;" title="احساس" href="http://www.jesarat.com/%d8%a7%d8%b3-%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d8%b3-%d8%a7%d8%ad%d8%b3%d8%a7%d8%b3%db%8c-%da%a9%d9%88%d8%aa%d8%a7%d9%87" target="_blank" rel="noopener">احساس</a> سبکی سر، گشاد شدن مردمک چشم و مسمومیت کبدی به دنبال دارد و مصرف آن همراه با داروهای سیستم عصبی مرکزی مثل ضد <a class="csslink" style="color: inherit; text-decoration: none;" title="افسردگی" href="http://www.jesarat.com/depression" target="_blank" rel="noopener">افسردگی</a>‌ها، ضد <a class="csslink" style="color: inherit; text-decoration: none;" title="اضطراب" href="http://www.jesarat.com/anxiety" target="_blank" rel="noopener">اضطراب</a>‌ها، آرام‌بخش‌ها، <a class="csslink" style="color: inherit; text-decoration: none;" title="خواب" href="http://www.jesarat.com/sms/tabir-khab/" target="_blank" rel="noopener">خواب</a>‌آورها و آنتی‌هیستامین‌ها می‌تواند بسیار خطرناک باشد.&nbsp;&nbsp;</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">رگهای تازه گل گاو زبان دارای مقدر زیادی ویتامین C می باشد</span></p> <p style="text-align: center;"><a href="http://www.jesarat.com/خواص-گل-گاو-زبان-و-فشار-خون-بالا"><img class="irc_mi alignnone" title="گل گاوزبان و فشار خون , گل گاوزبان و فشار خون بالا , خواص گل گاوزبان و فشار خون , رابطه گل گاوزبان و فشار خون" src="http://img.bisms.ir/2018/01/5a5b0ab64ba94_bisms.ir-2018-01-14.jpg" alt="گل گاوزبان و فشار خون , گل گاوزبان و فشار خون بالا , خواص گل گاوزبان و فشار خون , رابطه گل گاوزبان و فشار خون" width="380" height="295"></a></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #800000;">گل گاوزبان به دلیل دارا بودن مقادیر چشمگیر پتاسیم و کلسیم بسیار ادرارآور بوده و با تحریک بدن، تبادلات سلولی را تنظیم و سیستم اعصاب را آرام و برای درمان ناراحتی های اعصاب به کار می رود.</span></p> <h3 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><strong><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/خواص-گل-گاو-زبان-و-فشار-خون-بالا">خواص گل گاوزبان و فشار خون بالا</a></strong></span></h3> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><span style="color: #0000ff;">طرز تهیه دم‌کرده گل گاوزبان و لیموعمانی</span><br> <span style="color: #0000ff;">&nbsp;</span><br> <span style="color: #0000ff;">مواد لازم:</span><br> <span style="color: #0000ff;">گل گاوزبان: 3 قاشق غذاخوری</span><br> <span style="color: #0000ff;">لیموعمانی : 2 عدد</span><br> <span style="color: #0000ff;"><a class="csslink" style="color: inherit; text-decoration: none;" title="عسل" href="http://www.jesarat.com/honey" target="_blank" rel="noopener">عسل</a> : 2 قاشق مرباخوری در هر لیوان</span><br> <span style="color: #0000ff;">آب جوش : 4 لیوان</span></p> <p style="text-align: center;"><a href="http://www.jesarat.com/خواص-گل-گاو-زبان-و-فشار-خون-بالا"><img class="irc_mi alignnone" title="گل گاوزبان و فشار خون , گل گاوزبان و فشار خون بالا , خواص گل گاوزبان و فشار خون , رابطه گل گاوزبان و فشار خون" src="http://img.bisms.ir/2018/01/5a5b0ab693627_bisms.ir-2018-01-14.jpg" alt="گل گاوزبان و فشار خون , گل گاوزبان و فشار خون بالا , خواص گل گاوزبان و فشار خون , رابطه گل گاوزبان و فشار خون" width="360" height="270"></a></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #800000;">جوشانده و دم کرده این گیاه حواس پنجگانه را تقویت کرده و بسیار نشاط آور، بازکننده <a class="csslink" style="color: inherit; text-decoration: none;" title="رنگ" href="http://www.jesarat.com/colors" target="_blank" rel="noopener">رنگ</a> رخسار، کاهنده غم و اندوه و ضد وحشت و اضطراب است و می تواند حواس پرتی را رفع و <a class="csslink" style="color: inherit; text-decoration: none;" title="تنگی نفس" href="http://www.jesarat.com/shortness-of-breath" target="_blank" rel="noopener">تنگی نفس</a> ناشی از آشفتگی ذهنی را بهبود بخشد.</span></p> <h3 style="text-align: center;"><strong><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B5-%DA%AF%D9%84-%DA%AF%D8%A7%D9%88-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D9%81%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7">گل گاوزبان چه تاثیری بر فشار خون دارد</a></span></strong></h3> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">طرز تهیه:</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">لیموعمانی‌ها را سوراخ کرده و یا از وسط نصف کنید به همراه گل گاوزبان و آب جوش در قوری چینی بریزید و اجازه دهید روی حرارت ملایم به مدت 30 دقیقه دم بکشد. سپس دم کرده را در یک لیوان و یا فنجان بزرگ بریزید عسل را بیفزایید و هم بزنید تا کاملا حل شود. حال به آرامی میل کنید.&nbsp;</span></p> <h2 style="text-align: center;"><strong><span style="color: #ff0000;">رابطه و <a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B5-%DA%AF%D9%84-%DA%AF%D8%A7%D9%88-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D9%81%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7">خواص</a><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B5-%DA%AF%D9%84-%DA%AF%D8%A7%D9%88-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D9%81%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7"> گل گاوزبان و فشار خون بالا</a> در چیست</span></strong></h2> </div>